8. 12. 2010 Obvestila

Univerzalni temeljni dohodek v Sloveniji – utopija ali realna možnost?

Avtor:

V Državnem svetu so spregovorili o temi, ki je zelo aktualna, o njej že desetletja razpravljajo številni vidni svetovni filozofi, sociologi in ekonomisti. Pregled razprav o UTD v zadnjem obdobju razkriva zelo različne poglede na vprašanja racionalnega in poštenega sodobnega vodenja gospodarstva in družbe, na vprašanja mednarodne konkurenčnosti države, na odnose med “ustvarjalci” in “potrošniki” ustvarjene vrednosti. Ne potekajo pa take razprave samo v Sloveniji.

Predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič je v uvodnem govoru izpostavil, da je ena izmed značilnosti današnjega časa strah pred izgubo eksistenčne osnove za življenje, ki posameznike in družbo postavlja v podrejen položaj napram kapitalu, in nadaljeval: “Tudi socialna država je ogrožena. Slovenija pa je socialna država, kar imamo zapisano tudi v Ustavi! Socialne države si enostavno ne more predstavljati vsak po svoje! Ta razmerja morajo biti jasna. Kot so opozorili nekateri ekonomisti (npr. Hall in Jones)* država prek pravnega in ekonomskega sistema odločilno vpliva na oblikovanje družbenega okolja, ki bodisi spodbuja, da se premoženje pridobiva zakonito in produktivno (denimo vlaganje v podjetništvo, človeški kapital, inovativnost, prevzemanje tveganja) bodisi spodbuja, da se premoženje pridobiva prek plenilskih dejavnosti (denimo iskanje rent, kriminal, korupcija, klientelizem, goljufija)…”

Uvodni nagovor (doc.)

Posnetek posveta si lahko ogledate na http://utd.zofijini.net/2010/12/08/univerzalni-temeljni-dohodek-v-sloveniji-utopija-ali-realna-moznost/

Vir informacije in nekaj fotografij: http://www.ds-rs.si/?q=node/2204