25. 11. 2011 Mnenja

Vprašali ste: Kdaj boste uvedli univerzalni temeljni dohodek?

Avtor:

Tudi tiste stranke, ki so univerzalnemu temeljnemu dohodku naklonjene, menijo, da bi bila njegova uvedba prezahtevna za prihajajoči mandat.

Tokratno vprašanje našega bralca se namreč glasi: Kdaj boste uvedli univerzalni temeljni dohodek (UTD)?

V rubriki Vprašali ste, ki jo na našem portalu pripravljamo v okviru spremljanja volilne kampanje, naše bralke in bralce namreč pozivamo, naj nam pošljejo vprašanja, na katera bi radi dobili odgovore od nekaterih strank, ki kandidirajo na volitvah. Uredništvo si pri tem pridržuje pravico izbire vprašanj.

LDS: Ne. Univerzalni temeljni dohodek je nekaj, kar bi pripadalo vsem državljankam in državljanom, ne glede na njihove potrebe in socialni status. V LDS menimo, da mora država prek socialnih transferjev poskrbeti za tiste, ki pomoč res potrebujejo, ne pa za vse.

TRS: Ne, v Stranki za trajnostni razvoj Slovenije smo proti temeljnemu dohodku, ker menimo, da je človek ustvarjalno in socialno bitje. Temeljni dohodek pomeni odrivanje dela prebivalstva iz pomembnih socialnih omrežij in njihovo izključitev iz družbe. Zavzemamo se za čim večjo vključitev vsakega posameznika in za zagotovitev možnosti, da vsak sodeluje v družbi toliko in tako, kakor zmore.

NSi: V trenutnih razmerah se za univerzalni temeljni dohodek ne zavzemamo, dolgoročno pa se ob celovitih reformah davčne in socialne zakonodaje z njim strinjamo.

SD: V SD smo naklonjeni proučitvi vseh možnosti za uveljavitev UTD, vendar dozdajšnji podatki v večini nasprotujejo njegovi uvedbi v predlagani višini. Prednost uvedbe UTD bi gotovo bila velika preglednost socialne države ter znižanje stroškov in subjektivnih napak, ki jih zdaj povzročajo mehanizmi dodeljevanja različnih socialnih pravic. Ker se bo razprava o uvedbi UTD nadaljevala, bomo pomagali pri iskanju rešitev, ki bi postopoma pripeljali do uvedbe neke oblike UTD. Enotna vstopna točka, ki bo uvedena v začetku 2012, bo prvi korak k preglednosti podatkov o socialnih transferjih, kar bo olajšalo razprave o tem vprašanju.

DeSUS: V DeSUS smo naklonjeni ideji o univerzalnem temeljnem dohodku. Vendar pomeni korenit poseg v zdajšnjo ureditev in zato priprava zahteva nekaj več časa.

Zares: V programu stranke Zares piše, da koncept univerzalnega temeljnega dohodka predstavlja radikalno alternativo obstoječi socialni politiki. Omogoča ukinitev množice transferjev in njihovo nadomestitev z rednimi mesečnimi plačili prebivalcem. To je ena od poti za zmanjševanje revščine in socialne izključenosti. Vendar v današnjih razmerah na žalost še ne obstajajo možnosti za njegovo izvedbo (Bi bilo 300 evrov dovolj za dostojno življenje najšibkejših?), obenem pa tudi njegove mogoče posledice še niso docela premišljene. Moramo pa vsi skupaj pospeševati razpravo o njem in dobre ideje vgrajevati v postopne spremembe urejanja socialnih transferjev. Enakopravnost, nediskriminacija in individualizacija morajo biti temelj novega koncepta urejanja socialnih transferjev.

Lista Gregorja Viranta: Predlog univerzalnega državljanskega dohodka lahko pomeni zanimivo alternativo, vendar pa bi njegova uvedba zahtevala temeljito spremembo razumevanja in strukture ne le socialnega, ampak tudi davčnega sistema in vrednot, na katerih temeljita. Zato njegove uvedbe v svojem programu ne predlagamo. Del ekonomske politike bo lahko postal, ko bo izpolnil tri pogoje: najprej, pojasniti je treba, kakšna je višina tega transferja in kako ga financirati ter kaj hkrati spremeniti pri drugih socialnih transferjih in davkih. Potem, pojasniti je treba, do kakšne mere tak transfer lahko pomeni povečanje sive ekonomije. In nazadnje je treba zelo jasno pojasniti, zakaj bi bili do tega upravičeni tudi posamezniki, ki so zelo daleč od tega, da živijo v socialni stiski. Brez teh utemeljitev bi bil predlog univerzalnega državljanskega dohodka zgolj prazna in nerealna predvolilna obljuba.

SMS – Zeleni: Z uvajanjem UTD bomo začeli nemudoma. Univerzalni temeljni dohodek UTD je v pravni in socialni državi, za katero se zavzemamo, povsem izvedljiv. Ponuja rešitev socialne varnosti za vse državljane, zato smo UTD postavili v temelje našega eko-socialnega programa. Nujni so radikalni ukrepi za uspešno zmanjševanje revščine in družbene razslojenosti, ki se v naši družbi povečuje. UTD je lahko generator novega družbenega razvoja, prinaša pozitiven vpliv na storilnost in motivacijo za delo ter vrača dostojanstvo posamezniku, ki je žal povsem razosebljen in ponižan v obstoječem sistemu socialnih transferjev. Z uvedbo UTD bi se od zdajšnjih pasivnih socialnih transferjev premaknili naprej v večjo aktivacijo ljudi, saj bi se temelj (UTD) z vsakim delom zgolj nadgrajeval, zdaj se zadeve izključujejo, kar je razlog za nedelo.

SLS: V SLS podpiramo uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka, vendar šele ob konsolidaciji javnih financ in tako, da se v miru pripravijo osnovni pogoji za vzpostavitev tega sistema, po našem načrtu do leta 2020.

SDS: Koncept UTD je neustrezen v socialnem, ekonomskem in kulturnem smislu, v svojem bistvu ni niti socialno pravičen, zato ga ne nameravamo uvesti. Solidarna skupnost upravičeno daje le tistim, ki zaradi danih okoliščin ne morejo sami poskrbeti za dostojen standard; tem je treba pomagati premagovati revščino in socialno izključenost. Poleg tega imajo socialni potenciali družbe vzdržnostne omejitve, kar pomeni, da zaradi delitve denarja tistim, ki ga ne potrebujejo, denarja zmanjka za tiste, ki ga potrebujejo.

Pozitivna Slovenija: V tem trenutku uvedba UTD ni mogoča, je pa vredna temeljite analize in jo v prihodnosti podpiramo. Pomembno pa je tudi, kako visok bi bil in koliko bi se razlikoval od minimalne plače, da ne bi deloval nestimulativno na zaposlovanje. Pozitivna Slovenija se najprej zavzema za dvig minimalnih plač in minimalnih pokojnin.

Slovenska nacionalna stranka: Na UMAR-ju (Urad za makroekonomske analize in razvoj) so izračunali, da bi univerzalni temeljni dohodek (UTD) v višini 300 evrov lahko uvedli takoj brez dodatnih sredstev, le sistem socialnih transferjev bi bilo potrebno spremeniti, večino pa ukiniti. V SNS menimo, da je, ljudem zelo všečen, predvolilno-populistični bonbonček UTD, le eden od ukrepov s katerimi želi država prikriti dejanske slabosti kapitalizma in umetno vzdrževati navidezno socialno državo! UTD je bolj primeren za države, ki imajo ustrezno urejeno dodeljevanje državljanstev. Dokler bo slovenski državljan lahko postal vsak “turist”, ki potuje skozi Slovenijo, uvedba univerzalnega dohodka ni pravična do pravih državljanov, ki živijo v Sloveniji in že desetletja plačujejo davke v Sloveniji. Vendar navkljub temu menimo, da je UTD sicer večini ljudi zelo všečna tematika, ki pa si, pred potrditvijo ali zavrnitvijo, zasluži poglobljeno razpravo – pridobiti moramo natančne raziskave, kaj se bi spremenilo, ukinilo, itd.

Oznake: