15. 2. 2012 Vabila

3. redno srečanje sekcije za preučevanje in promocijo UTD

Zofijini ljubimci, društvo za razvoj humanistike Maribor,

Sekcija za preučevanje in promocijo UTD

V A B I L O

Spoštovani!

Vljudno vas vabimo, da se udeležite in tvorno sodelujete na 3. rednem srečanju sekcije za preučevanje in promocijo UTD, ki bo

v soboto, 25. februarja 2012, od 10.00 dalje, v prostorih YHD v sklopu Metelkova v Ljubljani

Predlagan je naslednji dnevni red:

Poročilo o delu v 2011 – Branko Gerlič – 1000→1010

Izhodišča za delovanje v 2012

2.1. Vključitev v mednarodne iniciative za UTD

2.1.1. BIEN – Igor Pribac, Sebastjan Pikl – 1015→1040

2.1.2. ZDA – Urban Boljka – 1045→1110

2.1.3. Vključitev v zbiranje podpisov za državljansko iniciativo za podporo uvedbe UTD v članicah EU 1,000.000 podpisov iz 7 članic – 1115→1140

2.2. Predstavitve projekta UTD po Sloveniji – 1145→1210

3. Predstavitev knjige o UTD (Krtina) – Valerija Korošec in Igor Pribac, urednika – 1215→1330

Odmor za kosilo – 1330→1500

3.1. Prisotnost v medijih – 1515→1530

3.2. Druge oblike delovanja – 1535→1600

4. Predstavitev doktorata na temo UTD – Urban Boljka – 1605→1730

5. Informacija o mednarodni konferenci o UTD v Sloveniji – Sebastjan Pikl – 1735→1755

6. Razprava o »stroških« UTD v Sloveniji

– določitev obsega tovrstnih razprav s strani sekcije (pripraviti več alternativ?) – Srečo Dragoš – 1800→1900

7. Razno – 1905→2145

Dnevni red se bo prilagodil razmeram in potrebam.

Predlagatelj:

Branko Gerlič

Tajnik sekcije

Oznake: