27. 9. 2012 Posnetki

Pilotna študija o UTDju v Indiji

Avtor:

Več kot eno leto je indijsko združenje samozaposlenih žensk (SEWA) s podporo UNICEFa v določenih indijskih ruralnih naseljih izvajalo pilotni projekt na področju univerzalnega temeljnega dohodka. Objavili so delne ugotovitve študije in rezultati so zelo spodbudni.

Študija je potekala v dvajsetih ruralnih indijskih vaseh. Vsak odrasli v osmih od teh vasi je prejel mesečni dohodek v višini 200 rupij (približno 3€). Vsak otrok je prejel 100 rupij. Denar so prebivalci prejeli brez pogojev. Z denarjem so lahko počeli kar so želeli. Prebivalci drugih dvanajstih vasi so podobno kot pri medicinskih raziskavah v študiji sodelovali kot kontrolna skupina.

Pozitivni rezultati so bili ugotovljeni na področju prehranjevanja, zdravja, izobraževanja, infrastrukture in ekonomske aktivnosti. Raziskovalci so ugotovili, da so skupine, ki so prejemale UTD veliko več denarja kot v kontrolni skupini namenile nakupu jajc, mesa in rib. Pozitivni rezultat je viden tudi na področju zdravja in dostopa do zdravstvenih storitev. Najbolj očiten vpliv pa je uvedba UTDja imela na udeležbo v izobraževanju. Raziskovalci so ugotovili povečanje sredstev, ki so jih družine namenile nakupu šolskih potrebščin, šolskim uniformam, šolninam, šolskim čevljem, knjigam in učni pomoči. Obisk šole se je v vaseh z UTD povečal trikrat bolj kot v kontrolnih vaseh. V primerjavi s kontrolnimi vasmi se je izboljšal tudi učni uspeh. Povečala se je količina investicij v stanovanja, kot je recimo izgradnja sanitarij. Novih aktivnosti se je lotilo dvakrat več ljudi v vaseh z UTDjem kot v vaseh brez njega.

SEWA je o študiji pripravila tudi kratki video, ki natančneje pojasnjuje rezultate omenjenega pilotnega projekta in vključuje tudi intervjuje z udeleženci študije.

Oznake: