25. 10. 2012 Obvestila

E-participacija in Univerzalni temeljni dohodek za novo družbeno pogodbo v Evropi

Avtor:

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je med 11. in 12. oktobrom 2012 potekala mednarodna konferenca Univerzalni temeljni dohodek: za novo družbeno pogodbo v Evropi (UTD). V razpravi o evropski državljanski pobudi za UTD v Sloveniji je bilo govora tudi o uporabi interneta za vključevanje javnosti v procese promocije in zbiranja podpore za UTD (Basic income: Preaching and practising on-line active citizenship in Slovenia, pdf).

Namen konference je bil združiti mnenja slovenskih (prof. Jože Mencinger, prof. Ivan Svetlik, prof. Tine Stanovnik, prof. Andrej Rus, prof. Igor Pribac, dr. Valerija Korošec, dr. Andreja Črnak Meglič, mag. Bernard Brščič) in tujih strokovnjakov (prof. Philipp Van Parijs, prof. Guy Standing) s področja univerzalnega temeljnega dohodka in spodbuditi razpravo o možnostih za njegovo promocijo in uveljavitev v Sloveniji ter širše.

V petek, 12. oktobra, sta potekala pogovor slovenske sekcije za temeljni dohodek in razprava o evropski državljanski pobudi za UTD v Sloveniji, v kateri so sodelovali Klaus Sambor, BIEN Avstrija, mag. Simon Delakorda, direktor Inštituta za elektronsko participacijo, Branko Gerlič, koordinator Sekcije za univerzalni temeljni dohodek, Slovenija in Sebastjan Pikl, direktor Inštituta Novum.

Mag. Simon Delakorda je v predstavitvi Basic income: Preaching and practising on-line active citizenship in Slovenia predstavil obstoječe stanje in izzive na področju zagovorništva in promocije UTD na svetovnem spletu ter izpostavil nujnost usklajenega strateškega pristopa pri vključevanju javnosti v postopek zbiranja elektronskih podpisov podpore za evropsko državljansko pobudo.

Vsa predavanja in ključne razprave konference bodo dostopni na spletni strani http://www.inovum.si/ubi/sl. Dogodek je potekal v organizaciji slovenskega Inštita Novum, Evropskega liberalnega foruma in fundacije Projekt: Polska. Financiral ga je Evropski parlament.