25. 10. 2012 Posnetki

Pogovor z dr. Valerijo Korošec »UTD – univerzalni ali utopični temeljni dohodek«

Avtor:

Univerzalni temeljni dohodek (UTD) je trenutno eden redkih globalnih konceptov, ki se kaže kot alternativa razvojnim zagatam in odmirajoči socialni državi. UTD je dohodek, ki se dodeljuje vsem posameznikom in posameznicam na individualni osnovi brez preverjanja premoženjskega stanja in brez pogojevanja po vstopu v plačano delo. O teoretskih temeljih, prednostih in slabostih, različnih izvedbah, financiranju, razliki med sedanjim sistemom socialne varnosti in sistemom UTD in možnih smereh razvoja se je z dr. Valerijo Korošec pogovarjala Barbara Rajgelj.

Dr. Valerija Korošec je magistrski študij končala z nalogo Analiza evropske socialne politike, doktorskega pa z delom Postmodernistična paradigma mišljenja in sociologija. Sedem let je bila asistentka na Oddelku za sociologijo Pedagoške fakultete v Mariboru, zdaj pa dela na Uradu za makroekonomske analize in razvoj. Leta 2010 je pripravila predlog za uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka v Sloveniji.

Cafe Open, pogovor, 3.10.2012