15. 1. 2014 Obvestila

Izjava Sekcije za promocijo UTD v Sloveniji, ob zaključevanju Evropske državljanske pobude o Univerzalnem temeljnem dohodku (UTD)

Avtor:

Zofijini ljubimci, društvo za razvoj humanistike iz Maribora, sekcija za preučevanje in promocijo UTD je ob zaključku za Slovenijo izjemno uspešno izpeljane evropske državljanske pobude, namenjene pridobivanju podpore EU komisije nadaljnjim raziskavam, pripravila osnovno poročilo:

V EU uspeh pobude ni bil zavidljiv: od pričakovanega vsaj milijona podpornikov smo jih zbrali 285.042. V primerjavi z zahtevo malo, a vendarle nezanemarljivo.

Najuspešnejša je bila Bolgarija, ki je zbrala 32.0006 podpisov ali kar 237% več, kot je bilo potrebno za njeno uvrstitev med sedem obveznih držav, ki sodelujejo v pobudi. Slovenija je bila z 9255 oziroma 154% minimalno zahtevane kvote podpisi naslednja, sledila pa je Hrvaška z 12104 podpisi oziroma 135,5% zahtevanega minimuma.

Uvrstitev med teh 7 držav so dosegle le še tri, Belgija, Estonija in Nizozemska.

Ob zaključku zbiranja podpisov, smo pripravili tudi izjavo Sekcije za promocijo UTD v Sloveniji za medije, ob zaključevanju Evropske državljanske pobude o Univerzalnem temeljnem dohodku (UTD):

Izjava Sekcije za promocijo UTD v Sloveniji, ob zaključevanju Evropske državljanske pobude o Univerzalnem temeljnem dohodku (UTD)

V torek, 14. januarja 2014, se je opolnoči zaključilo zbiranje podpisov za Evropsko državljansko pobudo o UTD, z uradnim naslovom: Univerzalni temeljni dohodek (UTD) – Raziskovanje možnosti in pogojev emancipatorne socialne države. Pobuda je domovala na spletnem naslovu: http://www.basicincome2013.eu/ubi/sl/. Ob tem želimo posebej poudariti, da to žal še niso bili podpisi za uvedbo UTD, pač pa iskanje podpore za raziskovanje potencialne uvedbe UTD. Pobudo zato ne gre enačiti s tisto v Švici.

Slovenija je bila med državami pobudnicami ves čas med vodilnimi v zbiranju podpore, večinoma tudi najboljša med vsemu državami, članicami EU. Poleg Slovencev so se posebej izkazali Hrvati, ki so kljub mnogo kasnejšemu začetku (EU so se, kot je znano, pridružili šele 1. julija lani) in predvsem Bolgari, ki jim je uspelo prepričati velik delež svojih državljanov v smiselnost UTD.

Za sedaj seveda lahko govorimo le o začasnih izidih: končni bodo znani, ko bodo pristojni organi vsake države, članice EU, preverili in potrdili pravilnost zbranih podpisov.

V Sekciji za preučevanje in promocijo UTD smo zelo zadovoljni z odzivom Slovencev na evropsko pobudo v podporo UTD. S tem Slovenci nismo dokazali le, da razumemo demokracijo na evropski ravni, ampak predvsem, da podpiramo dejanske družbene spremembe, usmerjene v izboljšanje splošne blaginje prebivalstva in da je prav UTD lahko eno od bistvenih orodij za doseganje tega cilja.

V soboto, 25. januarja letos bo v mariborskem Naskovem dvorcu srečanje članov, aktivistov in podpornikov Sekcije za UTD, sicer namenjeno analizi opravljenega in načrtovanju nalog za prihodnost, ki jo bomo izkoristili tudi za skromno proslavo slovenskega uspeha v tej evropski akciji.

Na to naše srečanje smo povabili tudi naše sotrudnike iz tujine in upamo, da se nam bodo v čim večjem številu tudi pridružili. Čeprav smo ponosni na to, da smo prav Slovenci ves čas dosegali največji odstotek zbranih podpisov – po odstotku podpisnikov glede na število prebivalstva je bil slovenski delež sploh največji – je šlo za skupno, evropsko pobudo in zanjo smo se trudili v vseh državah EU.

Zato, četudi pobuda ni uspela tako, kot smo si vsi želeli, smo se v Sekciji za UTD na nedavnem srečanju v Ljubljani odločili, da bomo sestavili lastno, neodvisno listo UTD in, če nas boste Slovenci s podobnim žarom, kot ste ga pokazali pri sprejemanju ideje UTD s podpisovanjem evropske državljanske pobude, podprli tudi pri prizadevanjih za kandidaturo, bomo sodelovali tudi na bližnjih volitvah v Evropski parlament.

Slovenija namreč ni majhna. Slovenija je del velike evropske skupnosti in prav nobenega razloga ni, da tudi Slovenija ne bi aktivno sodelovala pri snovanju in izvajanju skupne evropske politike. Usmerjene bolj kot je sedaj v izpolnjevanje želja in potreb ljudi.

Zato se želimo še enkrat zahvaliti vsem podpisnikom in podpornikom evropske državljanske pobude in vas obenem prosimo za sodelovanje v naših prihodnjih aktivnostih. Uspeh slednjih je odvisen predvsem od vašega sodelovanja. Vabimo vas k aktivnemu sodelovanju v javni razpravi o zakonu UTD in vas pozivamo, da podpišete kandidaturo Liste za UTD v evropski parlament, prispevate svoj glas za UTD na evropskih volitvah in nam pomagate zbrati podpise za zakonodajno iniciativo o Zakonu UTD čez eno leto.

Zofijini ljubimci, sekcija za preučevanje in promocijo UTD v Sloveniji