27. 1. 2014 Obvestila

Beležka srečanja sekcije za UTD

Avtor:

25. januarja 2014 v Mariboru

25.1.2014 od 12.00 do 16.30 je v večnamenski dvorani Vetrinjskega ali Naskovega dvorca v Mariboru potekalo delovno srečanje članov in podpornikov Sekcije za preučevanje in promocijo UTD, ki deluje kot del Zofijinih ljubimcev, društva za razvoj humanistike iz Maribora.

Srečanja so se udeležili:
Valerija Korošec, Vojko Kogej, Jadranka Vesel, Jurij Bavdaž, Jože Kos Grabar, Drago Bolčina, Sebastjan Pikl in Branko Gerlič od članov;
Uroš Boltin, Simon Delakorda, Felicita Medved (Evropski liberalni forum), Blaž Velušček, Valentin Rozman, Euro Brozič od sodelavcev;
ter gostje
Joseph Pepi Lesjak (Iniciativa za UTD iz Avstrije) in dr. Andrej Fištravec (MOM)
Srečanja se je udeležilo in na njem sodelovalo tudi več zainteresiranih občanov Maribora.

Srečanje je odprl koordinator sekcije Branko Gerlič.
Pozdravila sta ga, s posebnim poudarkom na kakovostno opravljenem delu pri zbiranju podpisov v podporo evropski državljanski pobudi, namenjeni seznanitvi evropskih institucij z možnostmi uvedbe UTD v državah, članicah EU, s katerim je prav Slovenija praktično ves čas veljala za najbolj uspešno in je ta status obdržala praktično do konca (bila je druga najuspešnejša pri tem)
dr. Andrej Fištravec, župan MOM
in
Joseph Pepi Lesjak, predstavnik avstrijske iniciative za UTD, ki je predlagala omenjeno evropsko državljansko pobudo in bila tudi njen najaktivnejši organizator na ravni EU.

V tej zvezi smo se udeleženci srečanja posebej zahvalili vsem članom in sodelavcem, ki se ga niso utegnili udeležiti, za njihov izjemni trud in prispevek.

Ob tem so prisotni člani sekcije ob aktivni podpori sodelavcev in obiskovalcev

sprejeli sklep,
da bo Sekcija za UTD pod imenom Lista za UTD pričela z aktivnimi pripravami za udeležbo na bližnjih volitvah v EU parlament.
Potrjen je bil predlog naslednjih kandidatov:
Branko Gerlič, dr. Valerija Korošec, Vojko Kogej, dr. Tanja Rener, Nina Šoštarič, Jadranka Vesel in Euro Brozič.
V skladu z Zakonom o volitvah v EU parlament je naša možnost in naloga dogovoriti se z in za še enim kandidatom moškega spola.

Obrazložitev:
Razprava je ugotovila, da se je vedenje o UTD in pripravljenost na razpravljanje o njem uveljavilo tudi na ravni najpomembnejših političnih strank v Sloveniji.
Kljub temu pa je prevladalo mnenje, da delovanje političnih strank, ki so že imele UTD v svojih programih (Zares, SMS, SEM-si ….) ni kazalo na njihov namen, v zvezi z UTD vsaj razpravljati, kaj šele, da bi katera od njih v tej zvezi kaj naredila.
V resnost obravnave UTD kot politične poti za doseganje širših družbenih sprememb, usmerjenih v podporo demokratizacije družbe prek zagotavljanja tiste najmanjše neodvisnosti, potrebne za aktivno sodelovanje v družbenem in političnem življenju vsakogar, zato upravičeno dvomimo tako pri največji vladni stranki PS kot pri novi strani Solidarnost. Pri obeh, zlasti pri slednji seveda dopuščamo možnost, da se bo njihov odnos do UTD odrazil pri njihovi aktivnejši in strokovnejši razpravi o tem vprašanju, kar pa bo pokazal čas.

Iz tega razloga je bil sprejet omenjeni predlog, da z lastnim sodelovanjem in delovanjem tudi v aktivni politiki v ožjem pomenu besede dosežemo dejansko in široko razpravo o pomenu in možnostih uvedbe UTD v Sloveniji, EU in po svetu.

sprejeli sklep,
da bomo v sodelovanju in s podporo MOM v roku leta dni pripravili osnove in izhodišča o možnostih uvedbe UTD na lokalni ravni, v tem primeru v mestni občini Maribor.
Za koordinacijo izdelave teh osnov in izhodišč je bila imenovana dr. Valerija Korošec, za aktivno podporo MOM pa se je obvezal župan MOM, dr. Andrej Fištravec

se dogovorili,
da bomo v še večjem obsegu kot doslej nadaljevali z dejavnostmi, usmerjenimi v seznanjanje Slovencev s sistemom UTD in v ta namen iskali sogovornike v vseh segmentih naše družbe.
V tem smislu se bomo potrudili povezati se tudi s predstavniki vodstev verskih skupnosti in institucij;
da se bomo enako oziroma še tesneje povezali z mednarodno skupnostjo ter aktivno delovali v smeri iskanja možnosti za uveljavitev UTD na mednarodni ravni.

Srečanje se je zaključilo ob 16.30.

Tajnik (ali koordinator) sekcije za UTD
Branko Gerlič

Oznake: