10. 7. 2014 Mnenja

Bi uvedli univerzalni temeljni dohodek (UTD)?

Avtor:

SD

Socialni demokrati ne podpiramo uvedbe UTD, ker ideja prinaša nekaj pomislekov pri izvedbi in njegovem vplivu na delovno etiko, ki je temelj sistemov socialnega zavarovanja in s tem socialne države v Evropi. V trenutnih razmerah bi lahko bil znesek UTD (če bi združili vsa proračunska sredstva, ki jih namenjamo za različne transferje in subvencije) precej nizek, kar pomeni, da bi tisti, ki transferje zares potrebujejo, dobili bistveno premalo, zato bi vseeno potrebovali dodatne transferje za tiste, ki nimajo drugih sredstev za preživljanje. Sedaj redistribucija dohodkov poteka od vseh, ki plačujemo prispevke in davke v proračun, k tistim, ki transferje zares potrebujejo. Slovenija glede na poročilo Evropske komisije dosega visok prerazporeditveni učinek in tako s sredstvi, ki so na voljo, učinkovito znižuje stopnjo tveganja revščine. Če bi zbrana sredstva prerazporedili med vse, bi bil ta učinek bistveno manjši.

SDS

Ideja univerzalnega temeljnega dohodka je sicer simpatična, vendar težko uresničljiva v razmerah, ko Slovenija stežka odpravlja čezmerni primanjkljaj in mora znižati presežni javni dolg.

SLS

Ne. Država mora zagotoviti pogoje za delovanje gospodarstva, ki bo ustvarjalo zaposlitve in s tem plače za dostojno preživetje posameznikov in družin. Samo tako bodo davčni prilivi dovolj visoki za zagotavljanje socialne države za tiste, ki jo res potrebujejo. Projekt UTD pušča ogromno odprtih vprašanj o finančni vzdržnosti in v tej situaciji za Slovenijo zagotovo ni primerna rešitev.

NSi

Univerzalnega temeljnega dohodka ne bi uvedli. Krščanski demokrati menimo, da UTD ni realen koncept, saj Slovenija nima virov, iz katerih bi ga lahko financirala.

Združena levica

Podprli bi idejo, vendar pod pogoji, da se ohranijo socialna država, javno zdravstvo in šolstvo. V tem pogledu bi UTD lahko pomenil varnost, korekcijski element pri vse pogostejših nerednih zaposlitvah. V kombinaciji naprednih rešitev, kot so skrajšanje delovnega časa, omejevanje plačnih razlik na 1:5, bi UTD lahko bil odgovor na probleme brezposelnosti in revščine.

PS

Univerzalni temeljni dohodek je sicer privlačna zamisel, vendar izvedbeno še ne dovolj dorečena, predvsem je za njegovo uvedbo treba zagotoviti sredstva, ki jih ob trenutnem javnofinančnem položaju ni. Uvedbo podpiramo, vendar bo mogoča šele čez štiri leta.

SMC

Na dolgi rok dopuščamo možnost uvedbe UTD. Pri tem pa mora uvedba le-tega temeljiti na javnofinančnih zmožnostih družbe in strokovnih podlagah.

DL

V državljanski listi smo za uvedbo UTD, vendar moramo ob tem opozoriti, da je treba ob uvedbi UTD korenito poseči v obstoječi sistem socialnih transferjev. Uvedba UTD bi morala po našem mnenju pomeniti ukinitev večine socialnih transferjev. Prav tako je treba zelo tehtno oceniti, kakšna bi morala biti višina UTD. Kot alternativo UTD in obstoječemu sistemu vidimo tudi uvedbo sistema “negative income tax”, ki je bolj življenjski in v marsičem pravičnejši od UTD.

Verjamem

Da, vendar ne takoj, ker nam finančno stanje trenutno tega ne omogoča. UTD podpiramo, ker bi zagotovil večjo socialno varnost vseh državljanov.

Objavljeno v Večeru, v četrtek, 10. julija 2014, v sklopu rubrike Volitve 2014

Oznake: