11. 5. 2016 Obvestila

Poizkusi uvedbe Univerzalnega temeljnega dohodka (UTD) na Nizozemskem

Od začetka leta 2014 smo bili zaposleni z ustanavljanjem »Odbora za priporočanje UTD« in »Odbora za svetovanje o UTD«, za katere upamo, da bodo še povečali možnosti za politično podporo pri poskusih, povezanih z Univerzalnim temeljnim dohodkom (UTD).

V petek, 21. novembra 2014 smo dobili ogromno spodbudo k našim prizadevanjem. Na »Festivalu za prihodnost«, »Let’s Gro« v Groningenu je »MIES Lab« organiziral sestanek s strokovnjaki o UTD.

Razprave v različnih skupinah so nam omogočile ustanovitev močnega »Odbora za priporočanje UTD«, v katerem so naslednje osebe:

 1. Anja Eleveld, učiteljica/raziskovalka, Oddelek socialnega prava na Vrije Universiteit, Amsterdam;
 2. Arjo Klamer, profesor ekonomije, član Sveta za socialne zadeve in zaposlovanje, mesto Hilversum;
 3. Bart Nooteboom, izredni profesor, Inovacijska politika;
 4. Cornelis Zwart, socialni ekonomist, zaslužni profesor za socialno pedagogiko, organizacijski razvoj in človeške kvalitete;
 5. Gerard te Meerman, biostatistik, Vodja Oddelka za genetiko;
 6. Hans Weggemans, Direktor, Oddelek za razvoj sosesk, zdravje in varnost, v mestu Enschede;
 7. Henk de Vos, upokojeni Vodja Oddelka za sociologijo;
 8. Jan Rotmans, profesor, Tranzicija in tranzicijsko upravljanje;
 9. Joop Roebroek, Višji svetovalec Bureau Vertige – Razvoj socialnih inovacij;
 10. Klaas van Egmond, profesor geoznanosti (s poudarkom na okoljski znanosti in trajnostnem razvoju);
 11. Loek Groot, vodja Oddelka za ekonomijo javne domene;
 12. Martha Meerman, lektor, Upravljanje človeških virov;
 13. Paul de Beer, izredni profesor, Delovna razmerja.

Kot rezultat razprav, zdaj v več mestih resno razmišljajo, da bi začeli s poizkusom uvajanja UTD.

Tema podskupine, ki sem se je udeležil se je glasila: “Kako lahko spremenimo pravila glede socialnih prejemkov na tak način, da ti spet postali znak odgovorne vlade (t.j. skupnosti).” Sedanji nabor pravil za socialne prejemke se zdi precej zastarel, pokroviteljski, stigmatizacijski (sramotno zaznamovalen) in neprimeren.

To jasno kaže na potrebo po uvedbi UTD, saj nas bo to odrešilo te pokroviteljska, podrejevalne in stigmatizacijske ureditve. S pomočjo zajamčene in brezpogojne finančne podlage se bomo rešili iz te odvisnosti, tako da bomo lahko zadovoljevali osnovne potrebe . Zagovorniki ne pričakujemo nič več kot blagoslov za izvedbo, saj so bili že izvedeni poizkusi v različnih krajih po svetu. Nasprotniki dvomijo o pričakovanih prednostih in pogosto napovedujejo negativen vpliv. Zagovorniki domnevamo, da se pozitivni rezultati lahko ponovijo tudi v drugih krajih, vendar moramo še vedno dokazati s pomočjo eksperimentov, da je uspeh zagotovljen (ali ne).

S pomočjo številnih družboslovcev, statistikov, odvetnikov in številnih ljudi, ki imajo izkušnje s socialnimi prejemki, smo prišli do naslednjih priporočil:

 1. Zarisati obrise predvidene raziskave s pomočjo naslednjih točk:
 2. podpisati pogodbo z zadevno lokalno oblastjo, v kateri so obrisi poizkusa ustrezno opisani, vključno s pogoji, ki jih je treba izpolniti, in kdo jih mora izpolniti;
 3. napisati katalog, ki jasno pojasnjuje, kaj je cilj raziskave, zakaj bi ena skupina prejela UTD namesto socialnih prejemkov (vključno z vsemi pravili in predpisi) in zakaj ne bo nobenih posledic za kontrolne skupine;
 4. izbrati sosesko, kjer je mogoče najti lepo število prejemnikov socialnih prejemkov;
 5. voditi raziskavo s skupinami, ki vsebujejo najmanj 1000 ljudi;
 6. primerjati skupino, ki prejema UTD s skupino, ki ga ne prejema (lahko se oblikujejo tudi podskupine, da se evidentira posebne učinke);
 7. zbrati potrebne podatke v vnaprej določenem časovnem obdobju;
 8. razmisliti o možnosti različnih časovnih okvirov za vzporedne projekte, tako da lahko nekateri poizkusi trajajo dve leti, medtem ko bi lahko druge uvedli za obdobje štirih let.
 9. jasno navesti, ali poizkus priporoča ali ne priporoča uvedbe UTD v drugih krajih.

To se zdi kot primeren pristop k oblikovanju raziskovalnega projekta, ki se lahko izvaja povsod, kjer je število prebivalstva dovolj veliko, da se lahko oblikujejo raziskovalne skupine. To nam bo preprečilo, da bi morali kolo odkrivati znova in znova.

18. decembra 2014 bomo imeli ustanovni sestanek, ki bo potrdil »Odbor za priporočanje UTD« in ga usmeril k začetku izdelave zasnove predloge – v skladu z vsemi zgoraj – ki se bo lahko uporabila za vsak poizkus.

S spoštovanjem,

Adriaan Planken

Prevedel Vanek Oman

Oznake: