29. 9. 2016 Obvestila

UTD srečanje v Budimpešti

Kratko poročilo o srečanju med avstrijskimi, madžarskimi in slovenskimi aktivisti UTD, ki je 24. in 25. septembra 2016 potekalo v Budimpešti.

Z namenom okrepitve regionalnega sodelovanja v prid krepitve uveljavljanja in širjenja ideje UTD tako v vsaki državi posebej kot na ravni EU in njenih regij, se je v Budimpešti, Madžarska, sestala delovna skupina in začela realizirati idejo združevanja sil, predvsem pa izmenjavanja informacij v okviru regije treh sosednjih držav: Madžarske, Avstrije in Slovenije.

Sodelovali so: Evamaria Langer-Dombrady, Uschi Pfleger, Gyongyi Szentpetri in Matyas Benyik iz Madžarske, Klaus Sambor, Ulli Sambor in Christine Kamelreiter iz Avstrije ter Branko Gerlič iz Slovenije. Gostoval je Bence Tordai iz stranke PM iz Madžarske.

Srečanje je bilo združeno z javno razpravo o UTD in razvoju te zamisli na Madžarskem. Razpravljavcev je bilo 25 (vključno z naštetimi).

Avstrijci so predstavili svoj projekt zbiranja podpisov za uvedbo UTD v Avstriji. Ugotovljeno je bilo, da gre predvsem za uvodne aktivnosti, namenjene izvedbi ponovne evropske državljanske pobude, načrtovane v letu 2019.

V zvezi s slednjo je bila poudarjena nujnost mnogo temeljitejše priprave nanjo, kakor je bila narejena za njen prvi poskus leta 2013. Bistveno več bo potrebno doseči zlasti v »velikih« EU državah, kakor so Nemčija, Francija, Poljska, Španija, Italija.

Hkrati bo potrebno temeljito spremljati morebitne spremembe pogojev za državljanske pobude na EU ravni v primeru, da bo do leta 2019 ali v tem letu uresničen t.i. Brexit.

Podprta je bila iniciativa Zelenih, da se temeljito predela t.i. Lizbonska pogodba in prizadevanja za sestavljanje EU Ustave.

Potrjeno je bilo vsestransko nadaljevanje podpore evropskemu delovanju, usmerjenem zaustavitvi oziroma odklonitvi sklepanju medcelinskih tajnih sporazumov, kakršni so sedaj bližnja CETA ter nastajajoča TTIP in TISA.  (V Sloveniji to ureja Koalicija proti tajnim sporazumom pod koordinacijo Umanotere).

V okviru sodelovanja na ravni BIEN in UBI-E bo ta tridržavna skupina pripravila načrt delovanja v letu 2017.

Naslednje srečanje je predvideno v Sloveniji, če bomo Slovenci zmogli prevzeti organizacijo.

Zapisal
Branko Gerlič

Oznake: