18. 1. 2017 Obvestila

Uvedbo UTD predlagajo tudi Neodvisni sindikati Slovenije

Avtor:

Predsedniku Vlade RS, dr. Miru Cerarju

Izkoreninimo revščino

V imenu Neodvisnih sindikatov Slovenije predlagamo, da se minimalna plača in druge življenjske pravice brez pomislekov uredijo v skladu z Ustavo RS;

  1. člen

Slovenija je pravna in socialna država.

  1. člen (varstvo dela)

Država ustvarja možnosti za zaposlovanje in za delo ter zagotavlja njuno zakonsko varstvo.

s Splošno deklaracijo človekovih pravic, OZN 1948

  1. člen

3. Vsakdo, kdor dela, ima pravico do pravične in zadovoljive nagrade, ki zagotavlja njemu in njegovi družini človeka vreden obstoj in ki naj se po potrebi dopolni z drugimi sredstvi socialnega varstva.

in drugimi med narodnimi predpisi veljavnimi v RS.

Minimalna plača za zaposlenega za polni delovni čas brez dodatkov za pogoje dela in nad urnim delom  se naj dvigne toliko, da bi bilo njeno izplačilo v neto višini za leto 2017 660.00 EUR (revalorizirano s 617.00 EUR in  je po kriteriju za leta 2015 prag tveganja socialne izključenosti in revščine po predpisu RS).

Izhajamo iz dejstva, da nihče, ki dela polni delovni čas, ne more mesečno zaslužiti manj kot je prag tveganja socialne izključenosti,  ne glede na to, ali živi sam ali v družinski skupnosti. Po uradnih podatkih je v letu 2015 stopnji tveganja socialne izključenosti bilo podvrženo 385.000 oseb, stopnji tveganja življenja pod pragom revščine pa približno 287.000 oseb .

V skladu s stvarnostjo  je potrebno urediti pokojnine tako, da nihče ne more za polno delovno dobo, to je 40 let, dobiti manj kot  660,00 EUR mesečne pokojnine.  Socialne in druge osnovne prejemke pa uskladiti tako, da ne bo nihče več ne življenjsko, zdravstveno, vzgojno izobraževalno ali kako drugače ogrožen zaradi socialne izključenosti kaj šele, da bi živel pod pragom revščine. Pomoč države mora biti nepovratna.

Za pomoč pri ureditvi položaja mnogih državljanov predlagamo tudi dohodninsko razbremenitev  “najnižjih” razredov brez upoštevanja dohodninskih olajšav, čeprav naša ustavna ureditev ne pozna razredne družbe in uvedbo temeljnega univerzalnega dohodka.

Ob vsemu temu, kar dokazujejo podatki stanja prebivalcev se vprašujemo ali je res kar se že javno izreka, da je revščina politična odločitev.

V upanju, da boste sprejeli pobudo in, da skupaj izkoreninimo revščino še pred poletjem 2017, vas najlepše pozdravljamo.

Predsednik Neodvisnih sindikatov Slovenije,

Rastko Plohl