24. 7. 2017 Mnenja

Na mednarodni konferenci o preboju ideje univerzalnega temeljnega dohodka v Evropi

Avtor:

Udeleženci mednarodne konference o univerzalnem temeljnem dohodku (UTD) za Evropo so poudarili, da prihaja do preboja te ideje v državah EU, v institucijah povezave pa še vedno ni močnega zagovornika ideje. O ideji UTD ostaja veliko odprtih vprašanj, med drugim, ali to novo institucijo socialne države uveljaviti na evropski ravni ali po državah.

Zagovornik UTD Igor Pribac z ljubljanske filozofske fakultete je v svojem prispevku na današnji konferenci poudaril, da se ideja UTD premika v sfero uresničljivih idej. Vsi, ki jo podpirajo, se strinjajo, da bi bilo najbolje uvesti to novo institucijo socialne države na evropski in ne na nacionalni ravni. Na ta način bi stabilizirali EU in se otresli pritiska, ki bi ga taka sprememba prinesla na nacionalni ravni.

V razpravi so se udeleženci konference med drugim strinjali, da je na ravni EU težko najti močnega zagovornika UTD. Marsikdo ideji oporeka, ker bi lahko bila socialno nepravična. Medtem ko je v posameznih državah ta debata o uvedbi UTD dosegla zrelost in precejšnjo stopnjo podpore.

Posamezni podporniki UTD se zavedajo, da je njena uresničljivost manjša na evropski ravni. Večja bi bila namreč možnost, da bi prišlo do implementacije UTD na nacionalnih ravneh, kjer pa večinoma še ni tolikšne podpore.

Na konferenci so nekateri poudarili, da se zavzemajo za počasno implementacijo UTD, ki bi omogočala nadzor neželenih učinkov. Glede višine zneska so izpostavili, da bi to šlo za nizek dohodek, ki bi še motiviral ljudi, da vstopajo na trg dela.

Na evropski ravni večina podpornikov zagovarja različno višino evropskega UTD, ki bi bil prilagojen kupni moči, ki jo določena država ima. V Sloveniji bi po besedah Pribaca lahko, glede na izvedene študije, lahko univerzalni temeljni dohodek znašal med 300 in 350 evri.

Belgijski ekonomist Francois Denuit je v svojem govoru izpostavil, da bi uvedba UTD med drugim prinesla družbeno in makroekonomsko stabilnost ter tudi socialno pravičnost. Glede financiranja je poudaril, da bi denar zanj lahko črpali iz davkov na premoženje, finančne transakcije, luksuz, dobiček itd.

Predsednica Inštituta Novum, ki je soorganiziral konferenco, Felicita Medved je dejala, da bi uveljavitev UTD družbo okrepila in dala vsakemu človeku osnovno socialno varnost in gotovost ter bi spodbudila njegovo ustvarjalnost in vključenost. To po njenih besedah med drugim preverja tudi finski pilotni projekt, ki že uvaja neke vrste UTD za določeno skupino ljudi.

Medvedova je prepričana, da je pobranih davkov dovolj, da bi lahko UTD zagotovili vsem v EU. Ob tem je izrazila pomislek, da ljudje najbrž ne želijo plačevati novih davkov v ta namen.

Oznake: