14. 1. 2019 Obvestila

Konferenca o Univerzalnem otroškem dodatku

Avtor:

6-8. Februarja 2019 organizirata UNICEF in ILO v Ženevi konferenco o Univerzalnem otroškem dodatku. Osrednje vprašanje konference je, ali je boljši klasični (pogojni) pristop k otroškim dodatkom ali  UTD način.

Dr. Valerija Korošec bo tam predstavila svoj predlog uvedbe otroškega UTD za Belgijo, katerega uspešnost je preverila s pomočjo Belgijskega mikro-simulacijskega modela MEFISTO. Osnovne rešitve, ki jih je uporabila so enake kot so bile uporabljene v Predlogu za uvedbo UTD v Sloveniji (KOROŠEC, 2010).

Pristop Predloga uvedbe UTD za Slovenijo (2010) so do sedaj potrdile že v tri študije:  OECD (2017) in IMF (2017 in 2018) na temo Universal Basic Income. Vse omenjene študije dokazujejo, enako kot Predlog UTD za Slovenijo, da lahko razvite države z dokaj dobrim sistemom socialne varnosti z isto količino denarja bolj učinkovito zmanjšajo absolutno revščino, če uvedejo UTD na enakem ali rahlo višjem nivoju od dosedanjih transferjev namenjenih zagotavljanju minimalne dohodkovne varnosti (GMI sheme).

In zdaj je ta pristop na primeru otroškega UTD v Belgiji z naslovom ‘Simple: SI_UBI_UCG_BE’ s pomočjo MEFISTA na zelo enostaven način pokazal, da lahko UTD pristop z isto količino denarja – samo s poenostavitvijo sistema socialne varnosti – bolj učinkovito zmanjša revščino otrok v Belgiji, in sicer zmanjša predvsem revščino najbolj revnih 20% otrok.