24. 3. 2020 Mnenja

Predlogi dr. Valerije Korošec

Predlogi dr. Valerije Korošec za zmanjšanje socialnih in zdravstvenih posledic ustavitve normalnega družbenega življenja zaradi COVID-19 v skladu s pozivom predsednika vlade RS, 16.-20. marec 2020.

  1. Uvedbo študentskih bonov za vse otroke in samozaposlene (v podjetništvo, novinarstvu, kulturi, raziskovanju, umetnosti ipd.) in vsem šolajočim država nameni ‘študentski’ bon na dan, ki ga lahko uporabijo za plačilo hrane pripeljane na dom od že uveljavljenih ponudnikov. Da se v nadaljevanju to razširi na vse prebivalstvo kot UNIVERZALNI in UNIFORMNI UKREP za zagotavljanje temeljne državno organizirane varnosti na prehrambnem področju, kot denarno sredstvo za nakup hrane na tržnici oz. pri dobaviteljih (v Sloveniji) pridelane hrane v višini zaokrožene minimalne urne postavke, npr. 5 evrov.
  2. Samozaposlenim (v podjetništvo, novinarstvu, kulturi, raziskovanju, umetnosti, športu, NGO ipd.) omogoči, da se (z ENIM obrazcem) prijavijo na Zavodu za zaposlovanje kot iskal-ci/ke nove zaposlitve oz. brezposeln-i/e in da HKRATI obdržijo status samozaposlenosti, kot enega prvih UNIVERZALNIH in UNIFORMNIH UKREPOV za zagotavljanje temeljne državno organizirane socialne varnosti in delovne aktivnost. Še bolje bi bilo, če bi jih država sama tako prekvalificirala v skladu s svojimi evidencami. To ni nič novega, je enako kot prej, ko so nekateri brezposelni dobivali dodatek za aktivnost. Davek se obračuna kot dohodnina. Po pandemiji se ta pristop k #zaUTD (v obliki negativnega davka) razširi na vse.
  3. Uvede »električni vavčer«, kot določeno, garantirano, brezplačno minimalno količino elektrike za vse, kot enega prvih UNIVERZALNIH in UNIFORMNIH UKREPOV za zagotavljanje temeljne državno organizirane socialne inkluzije na energetskem področju. Po modelu UTD priporočam izračun minimuma: kot ½ od povprečne rabe (i), po osebi (ii), v obliki cifre, ki si jo ljudje lahko zapomnijo, npr. 3kwh/dan ali 1000 kWh na leto (iii). Po pandemiji bi šolajoči (otroci) in zaposleni tretjino te energije prenesli na šole oz. delovne organizacije v skladu s številom šolskih oz. delovnih dni. Glej več na: https://www.eem19.eu/speakers/valerija-korosec/V prilogi izračun minimalne količine električne energije, podatki raziskave REUSS, 2019.
  4. Zahteva, da se na programu RTV SLO vsak dan od 7.30 do 8.00, prikazuje pol urna metoda telesne vadbe »1000 gibov« dr. Nikolaya Grishina. V nadaljevanju se država obveže, da bo vsem zagotovila določeno minimalno količino telesne vadbe s »telovadnim vavčerjem« npr. 20 evrov na leto, kot enim prvih UNIVERZALNIH in UNIFORMNIH UKREPOV za zagotavljanje temeljne državno organizirane socialne inkluzije na zdravstvenem področju. Npr. da se metodo ‘1000 gibov’ podpre v okviru Šole zdravja, da se za šolajoče (otroke) to združi z obveznostmi v šoli, zaposlenim za 8 ur pa se čas za po ure telovadbe na dan šteje v delovni čas, kot eden od ukrepov za krajšanje delovnega časa in hkratni skrbi za zdravje vseh. Glej več na https://solazdravja.com/…/fin_Univerzalna-temeljna-dobrina_…

Predlogi 23. Marec – 24. Marec 2020: PREHOD V NORMALNO STANJE

  1. Podpiram idejo o selektivni karanteni za zdravstveno bolj ranljive prebivalstvo.
  1. Pri tem je potrebno v največji meri dopuščati možnost individualne presoje in samo-odločitve, na katero se sme vplivati finančno pomanjkanje (v primeru UTD je manjša verjetnost za pogostnost tovrstnih odločitev).
  1. V prazne hotelske kapacitete, ki bodo prazne vsaj še eno leto, nas se namestijo zdravi, a starejši posamezniki. Na ta način se sprostijo delovne kapacitete mlajših, ki jih sedaj skrb za starejše omejuje in bremeni, pri prehodu v normalno stanje.
  1. Turistične kapacitete pa na ta način, četudi v zmanjšanem obsegu ostanejo delujoče.
  1. Mlajše prebivalstvo, ki bi v naslednjih mesecih tvegalo okužbo, je potrebo obravnavati kot ‘borce za normalizacijo’, in jim dati prednost pri medicinski obravnavi ter zagotoviti, da bo za njihove svojce v primeru zdravstvenih posledic ali smrti poskrbljeno, enako kot v primeru ‘boja za domovino’.
  1. Starejšim, ki ne želijo živet v skladu s ‘Corona-omejitvami’, naj se da možnost, da podpišejo obrazec, s katerim se odpovedujejo intenzivni zdravstveni obravnavi – ali v primeru pomanjkanja aparatur ali nasploh (v primeru, da želi to stanje izkoristiti kot samo-evtanzijo, jim mora to biti dovoljeno).

Oznake: