1. 4. 2020 Mnenja

Predlog nujnih poenostavitev treh členov (35., 36., 37.),

namenjenih TEMELJNEMU DOHODKU za samozaposlene v “Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo”.

Brisala sem balast in tisto, kar spodkopava sam namen (intenco) in predvsem UČINKOVITOST členov, ki so namenjeni socialni varnosti samozaposlenih.

S temi spremembami bi lahko rekli, da v Sloveniji, prvič, za določeno skupino, za 2,5 mesca uveljavljamo ‘pravi UTD’, čeprav ZAČASNO, samo za 3 mesece in samo za skupino samozaposlenih – torej v obliki UTD pilota. Če te predloge vidimo kot ‘pilot’, obstaja možnost, da bi ga lahko po 1. juniju aplicirali celo širše in za dalj časa v obliki negativnega davka v kontekstu koncepta VARNE PROŽNOSTI. Zato je pomembno, da se ZDAJ nastavi prave  trajektorije, v smislu pravega načina (univerzalno, uniformno, brezpogojno, individualno, in ki omogoča preživetja nad pragom revščine).

V tem smislu in upoštevaje predpostavko, da bo kriza, predvsem za nekatere skupine samozaposlenih trajala morda tudi naslednjih 12 mesecev, neobvezno PRIPOROČAM, da se v tem trenutku spremeni 34. Člen (točka 3) in uvede UTD v višini 600 za cel mesec in 300 za pol mesca. To utemeljujem z ozirom na: 1)leta 2010 objavljen algoritem izračuna višine UTD v Predlogu UTD v Sloveniji – Zakaj in kako, 2) glede na mejo revščine, ter hkratne obete nižje cene elektrike, nižje cene goriv, različne odpise davkov itd. TER 3) zato, da bi lahko ta ukrep, v primeru, da bo uspešen nadaljevali, in kjer ocenjujem, da bi bila višina 600 evrov prava številka, ki pa jo bo POTEM težko nižati.

Lep pozdrav, dr. Valerija KOROŠEC, Čatež, 31. 3. 2020


  1. člen

(izplačilo)

(1)    Za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka mora upravičenec iz prejšnjega člena  preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije predložiti obrazec v elektronski obliki do 31. maja 2020 (objavljen je na portalu eDavki), s katero izjavlja, da je oseba, kot jo opredeljuje prejšnji člen, in da zaradi epidemije COVID-19 ne more opravljati dejavnosti v predvidenem in/ali normalnem obsegu.

(2)    Mesečni temeljni dohodek iz tretjega odstavka prejšnjega člena po izpolnitvi pogojev, iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena izplača Finančna uprava Republike Slovenije.

(3) Upravičencu, ki vloži izjavo do 18. aprila 2020 za mesec marec, nakaže Finančna uprava Republike Slovenije mesečni temeljni dohodek 25. aprila 2020. Upravičencu, ki vloži izjavo od 19. aprila do 30. aprila 2020, vloži izjavo za mesec marec ali april ali meseca marec in april skupaj, nakaže Finančna uprava Republike Slovenije do 10. maja 2020. Upravičencu, ki vloži izjavo od 1. maja do 31. maja 2020 za mesec marec ali april ali maj ali dva ali tri od navedenih mesecev skupaj, nakaže Finančna uprava Republike Slovenije 10. junija 2020. Če poda izjavo za več mesecev skupaj, se mu nakaže seštevek mesečnih temeljnih dohodkov za posamezne mesece.

  1. člen

(zagotavljanje sredstev za izplačila mesečnega temeljnega dohodka)

Sredstva za izplačilo mesečnega temeljnega dohodka se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.

  1. člen

(poračun mesečnega temeljnega dohodka)

Prejeta pomoč bo obračunana pri naslednji davčni napovedi.

Oznake: