17. 6. 2020 Obvestila

Dr. Valerija Korošec zapušča Sekcijo za promocijo Univerzalnega temeljnega dohodka

Spoštovani člani in podporniki, obveščam Vas, da s 30. junijem 2020 izstopam iz Sekcije za promocijo Univerzalnega temeljnega dohodka v Sloveniji.

Sekcijo je skupaj s somišljeniki ustanovil g. Branko Gerlič po najinem srečanju v Zlati srni v Mariboru leta 2009 in  jo po mojem nasprotovanju ustanavljanju samostojne organizacije zelo uspešno vsa leta povezoval z Zofijinimi ljubimci v Mariboru. Tudi z mojo pomočjo jo je vsa leta uspešno koordiniral do junija 2017, potem pa sem zaradi njegove bolezni koordinacijo začasno prevzela sama. Pri tem pa mi je bil še bolj kot prej v veliko tehnično pomoč g. Robert Petroviču, ki se mu na tem mestu zahvaljujem.

V tem času se je marsikaj spremenilo. Marsikaj smo skupaj dosegli. Ocenjujem, da je Sekcija dosegla cilj, ki si ga je zastavila ob svoji ustanovitvi tj. idejo Univerzalnega temeljnega dohodka ‘spromovirati’  do mere, da bodo njen ‘potencial’ prepoznali politični akterji. V marsikateri slovenski politični stranki je to že leta ena od osrednjih programskih točk in marsikateri ‘Corona’ ukrep je bil leta 2020 po imenu ali celo vsebini – vsaj približno in vsaj začasno blizu ideje Univerzalnega temeljnega dohodka.

Ali je za izboljšavo teh začetniških korakov Sekcija za promocijo Univerzalnega temeljnega dohodka še potrebna? Oceno o tem prepuščam Vam.  V primeru, da jo želite ohraniti, Vam svetujem, da za svojega koordinatorja ‘uradno’, začasno ali trajno, pooblastite g. Roberta Petroviča ali situacijo rešite kako drugače, pri tem pa upam, da boste še naprej spoštovali nadstrankarsko usmeritev Sekcije – čeprav, seveda, z izstopom iz nje, to več ni moja stvar.

Zato se Vam bom na koncu samo še zahvalila, Vsem, ki sem Vas na tej poti srečala: pomagali ste mi ne samo osebno in intelektualno rasti, pač pa tudi ohranjati upanje.

Lep pozdrav, dr. Valerija KOROŠEC

Ljubljana, 16.6.2020