19. 6. 2020 Mnenja

Pojmovanje socialne pravičnosti in predlog univerzalnega temeljnega dohodka

Diplomska naloga 

Moderno pojmovanje socialne pravičnosti zahteva vzpostavitev družbenih institucij, ki bi najbolje sledile zahtevam pravičnosti. Predlog univerzalnega temeljnega dohodka (UTD) predstavlja eno od možnih institucionalnih implikacij tega ideala. Skozi zgodovinski prerez pojmovanja socialne pravičnosti avtorica najprej dokazuje, kako moderno pojmovanje socialne pravičnosti, v nasprotju s splošnim mnenjem, predstavlja v politično filozofski govorici noviteto. Socialno pravičnost je najbolje konceptualno definiral John Rawls šele leta 1971. Zato je prikazana njegova teorija pravičnosti – pravičnosti kot nepristranskosti, ter pretreseni termini, kot so: osnovna družbena struktura, izhodiščni položaj, tančica nevednosti, načeli pravičnosti ter načelo razlike. Philippe Van Parijs, glavni zagovornik predloga UTD svoje utemeljevanje naslanja med drugim tudi na Rawlsovo teorijo. Iz tega razloga po pregledu Rawlsovega liberalnega-egalitarizma sledi predstavitev predloga UTD ter z njim povezane teorije socialne pravičnosti – Van Parijsovega dejanskega-libertarizma. Avtorica prikaže, zakaj UTD pomeni izpolnitev ideala pravične družbe. V zadnjem delu razprave je izpostavljena primerjava med Rawlsovim liberalnim-egalitarizmom in Van Parijsovim dejanskim-libertarizmom z namenom razjasnitve njunih odnosov.

Ključne besede: teorija, socialna pravičnost, univerzalni temeljni dohodek, libertarizem, egalitarizem

Povezava: Pojmovanje socialne pravičnosti in predlog univerzalnega temeljnega dohodka (PDF)