30. 11. 2020 Mnenja

Vpliv UTD na ponudbo delovne sile

Avtor:

Nedavno objavljena študija španske univerze Huelva, je na prvi globalno izpeljani analizi učinkov UTD eksperimentov na ponudbo delovne sile potrdila, da UTD ponudbe delovne sile ne zmanjša, temveč ravno nasprotno, da se ponudba delovne sile poveča med odraslimi, med moškimi in ženskami ter med mladimi in starejšimi. Članek v angleščini najdete na tej povezavi: https://www.preprints.org/manuscript/202008.0638/v1

Ali obstaja empirični dokaz o tem, kako implementacija univerzalnega temeljnega dohodka vpliva na ponudbo delovne sile?

Skrajšan prevod povzetka:

Namen študije je čimbolj dokončno določiti, če bi izvedba UTD privedla do znatnega zmanjšanja ponudbe delovne sile med delovno zmožnim prebivalstvom. Kajti, če bi to bilo res, potem izvedba UTD ne bi bila vzdržna. Da bi prišli do zaključka na to vprašanje, smo zbrali empirične dokaze iz študij, ki so v zadnjih nekaj desetletjih analizirale učinke UTD na zaposlovanje. (…) Dodana vrednost te analize je, da opravi sistematični pregled vseh obstoječih študij po preizkušeni znanstveni metodologiji. (…) Rezultati govorijo sami zase: kljub natančnemu iskanju, nismo našli dokazov o znatnem zmanjšanju ponudbe delovne sile. Nasprotno, pokazalo se je, da se ponudba poveča med odraslimi, moškimi in ženskami, mladimi in starimi. Našli pa smo nekatera neznatna in funkcionalna znižanja ponudbe med delavci iz naslednjih kategorij: otroci, starejši, bolni, ljudje z ovirami v gibalnem razvoju, ženske z majhnimi otroki ter mladi ljudje, ki so nadaljevali s šolanjem. Ta znižanja niso povzročila splošnega zmanjšanja v ponudbi, saj je le-ta v veliki meri bila izravnana s povečano ponudbo drugih članov in članic iz skupnosti.

IZVIRNIK ČLANEK:

Is There Empirical Evidence on How the Implementation of a Universal Basic Income (UBI) Affects Labour Supply? A Systematic Review

de Paz-Báñez, M.A.; Asensio-Coto, M.J.; Sánchez-López, C.; Aceytuno, M.-T. Is There Empirical Evidence on How the Implementation of a Universal Basic Income (UBI) Affects Labour Supply? A Systematic Review. Sustainability 2020, 12, 9459. de Paz-Báñez, M.A.; Asensio-Coto, M.J.; Sánchez-López, C.; Aceytuno, M.-T. Is There Empirical Evidence on How the Implementation of a Universal Basic Income (UBI) Affects Labour Supply? A Systematic Review. Sustainability 2020, 12, 9459.

Journal reference: Sustainability 2020, 12, 9459
DOI: 10.3390/su12229459

Oznake: