14. 4. 2021 Obvestila, Vabila

UTD in prekarnost

Okrogla miza

Je mogoče z uveljavitvijo univerzalnega temeljnega dohodka zajeziti prekarnost?

splet, Zoom, 22. 4. 2021, 17.30 – 19.00 

Gostji:

  1. dr. Valerija Korošec, sociologinja, zagovornica univerzalnega temeljnega dohodka v Sloveniji
  2. prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, redna profesorica, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene  vede, Katedra za razvoj in menedžment organizacij in človeških virov, Center za proučevanje  organizacij in človeških virov

povezuje: Daša Ložar, Gibanje za dostojno delo in socialno družbo

Z gostjama, strokovnjakinjama s področja univerzalnega temeljnega dohodka (Korošec) in prekarnega  dela ter prekarnosti (Kanjuo Mrčela) se bomo pogovarjale o možnostih zajezitve in daljnosežnega  preprečevanja poglabljanja prekarnosti s pomočjo univerzalnega temeljnega dohodka (UTD).

V krajši uvodni predstavitvi bo vsaka od gostij posamično opredelila in predstavila svoje področje  strokovnega in raziskovalnega zanimanja.

Nadalje pa se bomo v pogovoru dotaknile še splošnih razmere prekarnih delavcev in delavk ter njihov položaj v luči koronakrize, ki jo živimo tukaj in zdaj. Mimo jadikovanja nad položajem prekark in  prekarcev na sodobnem trgu dela, se bomo ozrle tudi za dobrimi praksami doma in v svetu ter  izpostavile možne rešitve ali smernice za reševanje problematike s poudarkom na izrabi možnosti, ki  jih ponuja uveljavitev UTD za vse.

V zaključnem delu pogovora bo nekaj časa namenjeno tudi splošni razpravi, tematski debati s  prisotnimi zoom obiskovalkami in obiskovalci dogodka.

Dogodek je brezplačen, namenjen širši javnosti.

Omogočen bo tudi neposreden prenos prek FB strani Gibanja.

Dogodek sofinancira Urad Republike Slovenije za mladino.

Prijave zbiramo do najkasneje 21. 4. na: neza.vilhelm@socialna-druzba.si.

Zoom povezavo do dogodka boste prejeli naknadno, po prijavi, najkasneje na dan dogodka.

Vabljeni! Se vidimo.