22. 4. 2022 Mnenja

UTD v programih strank

Odlomek iz Večerovega prispevka “Socialna politika v programih strank: Revščine ni mogoče reševati s parcialnimi ukrepi”, novinarke Tanje Fajnik Milakovič

Previdnost, raziskave in širši družbeni dogovor

Politične stranke smo povprašali, kakšno je njihovo stališče do uvedbe univerzalnega temeljnega dohodka (UTD), s čimer bi vsem državljanom za­gotovili neki minimalni dohodek in ki ga mnogi vidijo kot učinkovit ukrep pri zmanjševanju revščine.

V SDS so jasno odgovorili, da uvedbe UTD ne podpirajo. Pojasnjujejo, da so re­zultati dosedanjih parcialnih poizku­sov v nekaterih državah pokazali, da ta koncept še ni širše družbeno sprejemljiv. Sicer pa poudarili, da zagovarjajo univerzalni otroški dodatek kot instru­ment družinske politike. Menijo, da bi bila lahko prav uvedba univerzalnega otroškega dodatka zelo primeren pre­izkus, kako naša družba sprejema uni­verzalne dohodke.

V Gibanju Svoboda poudarjajo, da je za uvedbo UTD potreben strokovni in družbeni konsenz, predvsem pa je treba proučiti, kakšen vpliv bi to imelo na socialne izdatke države. Kljub temu pa se bodo zavzemali za uvedbo UTD za otroke, pri čemer bi preverili, katere socialne dodatke bi zaradi specifičnih položajev posameznih otrok veljalo oh­raniti. UTD je po njihovem tudi rešitev za starejše, s čimer bi reševali še stiske upokojencev z nizkimi pokojninami. Bi pa preverili tudi možnost uvedbe UTD za dolgotrajno brezposelne, saj menijo, da ukrepi aktivne in pasivne politike zaposlovanja pri njih ne delujejo in se i le izjemoma vključujejo na trg dela.

V Levici imajo razvit koncept UTD, ki bi ga postopoma razvili iz sistema de­narnih socialnih prejemkov. Zanj ne bi uporabljali ponižujočih meril in pogo­jev, prejemnikom ne bi bilo treba sprejemati vsake zaposlitve. Ta dohodek bi brezpogojno omogočili vsakemu, ki ga potrebuje. Sistem UTD bi dopolnili še z univerzalnimi brezplačnimi temeljnimi storitvami za vse državljane.

Večina naklonjena uvedbi UTD za otroke

V SD so pojasnili, da zagotavljajo uni­verzalne temeljne dobrine, torej javne storitve. Tako bi vsem zagotavljali enake možnosti z dostopom do izobra­ževanja in socialnih storitev. Uvedbe UTD kot nadomestila socialne države pa ne podpirajo.

V NSi pravijo, da univerzalnost v danem sistemu v neki meri zagotavlja kombinacija vseh ukrepov družinske, socialne in davčne politike. Malo večji izziv pa je po njihovem, kako ta sistem združiti v nov, enoten sistem koncep­ta UTD, za kar bo potrebno širše druž­beno soglasje. Ob tem poudarjajo, da bo treba najprej ugotoviti, kaj finanč­no zmoremo in katere socialne in dru­žinske transferje bi lahko nadomestili. Proučiti bo treba tudi vpliv UTD na davčno politiko in zasledovati finančno vzdržnost. Sicer pa bi moral UTD delo­vati tako, da bi stimuliral ljudi k zagota­vljanju odgovornosti za lastno socialno varnost.

V SAB poudarjajo, da so pripravi­li že več okroglih miz in razprav v dr­žavnem zboru na temo uvedbe UTD. Seveda njegovo uvedbo podpirajo, vendar v prvi fazi pilotno, saj bi tako lažje prepoznali prednosti in morebitne pasti njegove uvedbe. Njihov predlog je tako najprej uvedba UTD za mlade, vse v starostni skupini od 18 do 25 let.

V LMŠ so za nadaljevanje postopkov za uvedbo UTD na področju otroških dodatkov. Pred odločitvijo o morebi­tni uveljavitvi UTD tudi za druge druž­bene skupine pa bi izvedli univerzalni pilotni projekt, na podlagi katerega bi bilo mogoče oceniti učinkovitost za prejemnike in posledice za javnofi­nančno vzdržnost.

V gibanju Povežimo Slovenijo pa poudarjajo, da je raziskava OECD na Finskem, v Veliki Britaniji in Italiji pokazala, da UTD ne zmanjša števila revnih, ampak zgolj spremeni sesta­vo revne populacije, zato po njihovem UTD ni učinkovito orodje za odpravo revščine. Skrbi jih tudi, da bi ob veliki prekarnosti v Sloveniji z UTD lahko celo subvencionirali delodajalce, ki že sedaj izplačujejo nizke plače. Ob tem dodajajo, da so začasnim uvedbam UTD, tako kot je to bilo med epidemi­jo, naklonjeni.

Tanja Fajnik Milakovič

Vir: https://www.vecer.com/slovenija/socialna-politika-v-programih-strank-revscine-ni-mogoce-resevati-s-parcialnimi-ukrepi-10279797

 

P.S.

 

Še v nekaj neparlamentarnih strankah se zavzemajo za uvedbo UTD-ja, v treh strankah pa kandidirajo tudi znane zagovornice UTD-ja - Nina Beyokol v Piratski stranki, mag. Jasmina Jerant v stranki Vesna in dr. Valerija Korošec v nestrankarski Ljudski listi gibanja Zdrava družba.

Oznake: