18. 5. 2021  Splet

Odrast-imo

Spletni dogodek

V torek, 18.5.2021, ob 18.00 uri, na spletu.

Naša družba ima za cilj in merilo svojega uspeha postavljena dobiček in večno gospodarsko rast. Obsedenost družbe s potrošništvom prispeva k proizvodnji ogromnih količin odpadkov, v katerih se duši naš planet. Koncept odrasti se postavlja nasproti takemu razmišljanju in v ospredje postavlja druge vrednosti. Vedno bolj se kaže kot nujen za preživetje človeštva, zato je vedno bolj prisoten, ne le med okoljskimi organizacijami, strokovnjaki in posamezniki, temveč tudi v širši družbi. Odrast nas sili k ponovnemu premisleku javnega dobra, skupnega in družbene participacije ter nam nalaga, da ponovno vzamemo svoj čas in svojo prihodnost nazaj v svoje roke ter zahtevamo korenite spremembe. Spremembe, ki vodijo v družbo, katere merilo ni gospodarska rast, temveč rast kvalitete življenja in trajnostno ohranjanje okolja.

Na pogovoru bomo z gostjo in gosti Ajdo Pistotnik, Andrejem Lukšičem, Danijelom Reboljem in Brankom Gerličem spregovorili o projektih, ki temeljijo na konceptu odrasti, o projektih v Sloveniji in nadaljnjih možnosti za njihov razvoj ter vlogi lokalne in nacionalne politike na tem področju. Pogovor in razprava bosta potekala v živo na zoomu.

Povezava do pogovora: https://us02web.zoom.us/j/84023385306…

Mag. Ajda Pistotnik je svetovalka pri ZOE inštitutu za v prihodnosti ustrezna gospodarstva v Bonnu in raziskovalka ter vodja projektov pri društvu EnaBanda v Ljubljani, po izobrazbi je magistrica znanosti politologije. Ajda je del mednarodne skupnosti odrasti in mednarodnega gibanja za finančno pravičnost in odpis dolga, kjer zasleduje možnosti za odpiranje in razvijanje razprav, ustvarjanje javnega in političnega prostora za alternativne predloge in bolj radikalne politike tudi pri nas. Članica uredniškega odbora Časopisa za kritiko znanosti – ČKZ in avtorica različnih prispevkov, od raziskav, člankov do mnenjskih kolumn in drugih besedil.

Dr. Danijel Rebolj je nekdanji rektor Univerze v Mariboru, že dolgo znan kot dejaven soustvarjalec mišljenja, da moramo vsi ljudje, torej vsak od nas, prevzeti odgovornost za svoja stremljenja in delovanja. Je zagovornik ne tako novega, a v zadnjih letih vse bolj uveljavljajočega uvida, da tako kot smo z naravo ravnali doslej, ne smemo nadaljevati. Ne kot skupnost ne kot posamezniki. V prispevku s povednim naslovom “Odrasti tu in zdaj – kako?” nam bo predstavil svoje razumevanje odrasti in nato na primeru mariborskega projekta Park ob Pekrskem potoku prikazal nekatere njenih značilnosti.

Dr. Andrej Lukšič je direktor Inštituta za ekologijo in urednik zbirke OIKOS na Inštitutu Časopisa za kritiko znanosti, član ekipe Mednarodne poletne šole politične ekologije; predavatelj na FDV UL. Odrast je eden od konceptov, ki se je začel ponovno pred petnajstimi leti v zahodnoevropskih državah z namenom, da bolj radikalno odgovori na okoljsko problematiko razvitih industrijskih družb. Koncept odrasti bo v predavanju postavil v kontekst ostalih okoljskih diskurzov in opozoril predvsem na konceptualne težave na eni strani, po drugi pa na politično-koalicijske ovire.

Branko Gerlič, novinar v pokoju, se že leta ukvarja z iskanjem odgovorov na družbo in dogajanje v njej. Ker njegovo zanimanje ni omejeno s Slovenijo, se bo na predavanju, namenjenem razpravi o možnostih delovanja Slovenije v smeri odrasti, navezal tudi na vlogo Slovenije v EU.

Več in vir na: https://www.facebook.com/events/2905725609755412