18. 5. 2021  Splet

Prekarnost 360: Pridružite se nam!

V imenu Inštituta za študije prekariata, ki je ob Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani organizator konference “Prekarnost 360”, vas vabimo, da se nam v torek, 18. maja 2021 ob 11:30 uri, pridružite na dogodku, ki bo na nacionalni ravni potekal prek spleta.

Vaša udeležba je pomembna, ker se nam bodo (kot ime konference pove) ob raziskovalcih in stroki pridružili tako predstavniki države, kot sindikatovdelodajalcev in županov.

Predstavili bomo tudi zbornik znanstvenih prispevkov o odpravi prekarnosti, ki se ga lahko vzame za izhodišče, (precej bolj) učinkovitih ukrepov proti prekarnosti in ki povezuje poglede 70 doktorjev znanosti.

Kdo bo del katere od okroglih miz, si lahko ogledate na spodnji povezavi,
je pa pomembno, da se. če se nam želite pridružiti,
na dogodek prijavite. To lahko storite preko te povezave.

https://www.spehnakruhu.com/skozi-oci-prekariata/prekarnost-360-pridruzite-se-nam