23. 9. 2021

Univerzalne temeljne storitve

Knjiga Univerzalne temeljne storitve Anne Coote in Andrewa Percyja postavlja na dnevni red novo politiko, imenovano univerzalne temeljne storitve (UTS), v kateri si avtorja prizadevata, da bi se sedanje javne storitve, kot sta na primer zdravstvo in izobraževanje, razširile na druge storitve, prav tako nujne in bistvene v vsakodnevnem življenju, vključno s skrbstvom, nastanitvijo, transportom in dostopom do digitalnih informacij. Hkrati si prizadevata za boljšo kakovost sedanjih storitev, predvsem z uvedbo participativnosti, s katero bi te storitve nadzirali ljudje, ki jih potrebujejo in uporabljajo, zagotovi in podpre pa naj jo država. Argumentacija temelji na predpostavki, da je uspešna, mirna in dobro delujoča demokracija odvisna od univerzalnega dostopa do varnosti, priložnosti in participacije, medtem ko se sedanji sistemi države blaginje demografskim, tehnološkim in ekološkim spremembam ne prilagajajo dovolj hitro, da bi nam ta univerzalni dostop zagotovili. V nasprotju z argumenti za univerzalni temeljni dohodek (UTD), za katerega Coote in Percy trdita, da izvira iz zastarelega zanašanja na svobodni trg in individualno izbiro, naj bi univerzalne temeljne storitve nadomestile in zmanjšale odvisnost od posameznikovih denarnih prihodkov.

Knjiga prinaša kratek pregled povsem nove politike javnih storitev, filozofske in ideološke temelje ideje, in temeljni očrt možne implementacije. Kljub temu, da gre za novo idejo, ki je po mnenju avtorjev radikalna, so zelo natančni argumenti prikazani na zgolj približno 130 straneh, zaradi česar je podana vsebina še učinkovitejša pri določanju (velike in nujne) spremembe politik  in pri s podatki podprti ekonomski analizi, kako bi bilo idejo mogoče uresničiti. Kljub ali morda prav zaradi te jedrnatosti je knjiga dobrodošel prispevek k razmišljanju o javnih storitvah in o prihodnji družbi.

Besedilo je povzeto iz recenzije dr. Tamare Pavasović Trošt