29. 9. 2013 Obvestila

Elektronsko podpisovanje Evropske državljanske pobude na Festivalu LUPA

V okviru tedna Državljanske participacije je na vseslovenskem Festivalu nevladnih organizacij LUPA v Ljubljani potekalo elektronsko podpisovanje Evropske državljanske pobude za Univerzalni temeljni dohodek – Raziskovanje možnosti in pogojev emancipatorne socialne države. Na stojnici z e-točko in prek družbenih omrežij je bilo v spletnem sistemu Evropske komisije zbranih novih 73 podpisov.

Teden Državljanske participacije, ki letos poteka med 23. in 29. septembrom, je namenjen promociji aktivnega državljanstva, participacije, vključevanja in demokracije. Posebna pozornost je namenjena vsebinam in alternativam, ki izhajajo iz ljudi in njihovih skupnosti. Teden Državljanske participacije koordinira Državljanska mreža za srednjo in vzhodno Evropo, v kateri sodelujejo nevladne organizacije iz 20 evropskih držav.

V Sloveniji smo teden Državljanske participacije obeležili v okviru 12. vseslovenskega Festivala nevladnih organizacij LUPA, na katerem se je svojimi aktivnostmi predstavilo več kot 150 nevladnih organizacij s področja sociale, zdravja, kulture, športa, mladine, filantropije, prostovoljstva in demokracije. Organizator festivala je Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij.

Na festivalu LUPA je na stojnici Inštituta za elektronsko participacijo potekalo elektronsko zbiranje podpisov za Evropsko državljansko pobudo za Univerzalni temeljni dohodek – Raziskovanje možnosti in pogojev emancipatorne socialne države. Zbiranje podpisov je potekalo prek interneta s pomočjo prenosnega računalnika. Namen elektronskega zbiranja podpisov je bil informirati obiskovalce festivala o mehanizmu evropske državljanske pobude, ozaveščati o ideji univerzalnega temeljnega dohodka ter v praksi predstaviti vlogo interneta pri demokratični participaciji in aktivnemu državljanstvu.

Na stojnici je bilo zbranih 73 novih podpisov in razdeljeno informacijsko gradivo s povezavami na Facebook in Twitter profil pobude za Univerzalni temeljni dohodek. O zbiranju podpisov je poročala tudi nacionalna radiotelevizija (začetek pri 1:15).

Evropska državljanske pobuda za Univerzalni temeljni dohodek poziva Komisijo Evropske unije, da spodbudi sodelovanje med državami članicami pri raziskovanju možnosti uvedbe Univerzalnega temeljnega dohodka kot enega nujnih pogojev spodbujanja vsestranske človeške ustvarjalnosti in izboljšanja obstoječih sistemov socialne varnosti. Zbiranje podpisov v Sloveniji koordinira Zofijini ljubimci, društvo za razvoj humanistike Maribor, Sekcija za promocijo univerzalnega temeljnega dohodka. Slovenija je trenutno najuspešnejša država članica pri deležu zbranih podpisov za posamezno državo. Več na http://basicincome2013.eu/ubi/counter.