14. 5. 2021

Zakaj bomo samo z digitalizacijo lahko živeli, kot si želimo?

Peter Wostner, UMAR

Pri digitalizaciji ne gre za grozeče robote, razosebljene posameznike in še manj za pametne tehtnice. Gre za drugačen način razmišljanja, naslavljanja naših potreb in izzivov in torej drugačno, boljše, učinkovitejše ustvarjanje (dodane) vrednosti. In to ravno tistih vrednosti in vrednot, ki si jih želimo – ne, to se ne bo zgodilo samo od sebe, zgodilo se bo le, če bomo pametni. In hitri.