10. 11. 2013 Mnenja

Državljanski osebni dohodek

Avtor:

Veliko ugovorov proti ISKRENEMU UPORNIŠTVU in ljudem, ki nismo zadovoljni z razmerami je v tem, da nihče ne ponuja nove, drugačne, boljše VIZIJE smeri razvoja in napredka naše družbe! Prejeli smo številne zaskrbljene pozive meščanov in članov naše skupnosti, da naj kaj tudi predlagamo, ne pa samo kritiziramo, sploh ob fijasku izbora novega VSTAJNIŠKEGA ŽUPANA, ki je poteptal pričakovanja in upanje ljudi.

V nekaj stavkih vam predstavljamo UNIVERZALNI TEMELJNI DOHODEK ali DRŽAVLJANSKI OSEBNI DOHODEK, kot ga mi imenujemo, ki je vseprevečkrat ignorirana in napačno interpretirana možnost.

UTD je realna alternativa sedanji ureditvi, ki pa ne bo samo spremenila socialnega položaja revnejših slojev ampak bo bistveno spremenila družbene odnose in sprostila ustvarjalne potenciale ljudi.

Država si vedno lahko privošči UTD, sploh tako kot ga predlagamo mi, da bi to bil izključno negotovinski račun in transakcije in v tem ga kombiniramo z idejo nekakšne ‘vzporedne nacionalne valute’, kar EU dopušča in bi nam kot državi in državljanom omogočalo dodatne ekonomske učinke! Torej UTD račun in UTD plačilna kartica … vse skupaj bi vezali tudi na deljenje delovnega mesta in bi vsaj 50.000 delovnih mest v javnem sektorju potisnili direktno v UTD sistem, da bi ta delovna mesta zasedalo po principu delitve delovnega mesta vsaj do 120.000 ljudi! … Torej po našem videnju ne gre zgolj za uvedbo UTD ampak za korenite družbene spremembe, dodatnih do 80.000 delovnih mest vezanih na UTD bi odprli v projektih samooskrbe,….

Kritikom UTD lahko samo odgovorim, da mnogoterosti koncepta UTD preprosto slabo poznajo, vedo pa ravno dovolj, da lahko kritizirajo in za kritiko uporabijo trditve, ki temeljijo na neki domnevi in predpostavki. Zagotovo UTD ni isto, kot sprememba definicije socialnih transferjev, je pa res, da predvideva ukinitev večine teh, kot tudi štipendij in po našem konceptu celo osnovne pokojnine, ki jo v celoti nadomesti. Kar pa ne pomeni, da ljudje ostanejo brez tega ampak se jim dodeljena sredstva praviloma celo povečajo, …

A nasprotniki vedno bodo in to med tistimi, ki želijo UTD odmisliti, ker jim jemlje veter iz jader ideološkega boja in tistim liberalom (še zdaleč ne vsem), ki menijo, da je življenje in delo neka tekma do onemoglosti, kjer naj tisti, ki ne zmorejo preprosto ‘crknejo’ ali pa omagajo v ‘boju’ za preživetje in varljivi uspeh.

Zanimivo sem v forumih, po EU, ki kritizirajo UTD našel pretežno prepričane marksiste in zapoznele boljševike, ki se kot rečeno bojijo za svoje KOMUNAJZERSKO RELIGIJO, razrednega boja in koncepta izkoriščanja ČLOVEKA po ČLOVEKU! Med desničarji pa je osnovni pomislek, da je UTD podpora lenuhom in zastojnkarski denar oz.da denarja za kaj takega ni!?

Vsekakor se strinjam, da sistem UTD ne more biti ločen od volje ljudi?!

Kako bi lahko sploh bil?

Še več, mi predvidevamo, da bi sistem, ki bi določal višino vsakokratnega UTD in namen porabe (polek splošnega tudi dodatnega) bil sestavljen tako, da bi numerično določal in izkazoval tudi uspešnost vsake javne uprave in vladajoče politike. Torej brez visokozvenečih izgovorov in preigravanj, “v času vaše vlade je stopnja rasti UTD (podobno) kot pri BDP porasla za 0.23 točke od pričakovanih 0.75, ZATO STE NEUSPEŠNI oz. ste delali slabo!”

Edino dejansko omejitev opredeljujemo v tako imenovanem statusu DRŽAVLJANA, ki presega samo državljanstvo. Tako bi se lahko ob 16 letu vsak sam odločil ali bo vstopil v sistem UTD in s tem postal DRŽAVLJAN Z VOLILNO PRAVICO, ali bo raje t.i. pasivni državljan izven sistema UTD, vendar v tem primeru tudi izgubi splošno volilno pravico! Tako, da ja, v bistvu bi o UTD odločali samo prijemniki UTD. Tudi otroci do 16 leta bi dobivali na svoj UTD račun sredstva namenjena njim in za to ne bi prevzemali nobenih obveznosti ali odgovornosti.

Sicer pa sistem UTD ne bi deloval po sistemu kakršnih koli vplačil s strani državljanov ampak bi imel značaj INTEGRALNEGA PRORAČUNA napajanega iz najrazličnejših virov in ne nekega posebnega UTD davka,kot imajo nekateri idejo. (O tem se je razpisala dr. Valerija Korošec http://www.youtube.com/watch?v=oX7j-FhR0KI, lahko pa veliko preberete tudi v http://utd.zofijini.net/…/, http://utd.zofijini.net/…/ ali v www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/mohar644.pdf in pa http://bleedingheartlibertarians.com/2012/04/bhls-ubis/!) Razprav in razglabljanj je še več in v tem je ena težav približevanja UTD razumevanju v širši javnosti, ker je koncept obsežen in si ljudje preprosto ne vzamejo potrebnega časa za študij te tematike.

UTD ni prodajanje megle in mutivodenje! Mutivodenje je šele to kar nam sedaj ponujajo ‘naši’, socialno podjetništvo, kooperative, nanovo odkrite zadruge in brezštevilni zavodi, ki se vsi po vrsti financirajo iz nekakšnih proračunskih sredstev, pa še organizirano prostovoljstvo, prekerno delo in kaj je še tega.. vsa navlaka ‘demokratičnega socializma, ki pa ima seveda eno in edino poglavitno prednost pred UTD!? Vzdržuje in ohranja privilegije nekakšne elite izbrancev, avantgarde, ki se je ustoličila kot vladajoča kasta, razdeljevalcev. Celo zamisli, da se sedaj naj artikulirajo zahteve vstajnikov, mi pa jih bomo ‘moderirali’ (manipulirali), je tipični boljševistični modus operandi. POZABITE! UTD ravno počisti z elitizmom in vzpostavi posameznika ‘ČLOVEKA‘ v središče družbenega dogajanja in prizadevanja.

Potuha lenuhom – verjetno mislijo tistih nekaj 10.000 brezposelnih na našem koncu in tistih nekaj 10.000 dijakov in študentov, ki bodo v naslednjih letih vstopili na trg delovne sile, brez perspektive, kot ‘najboljši izvozni artikel’ za vzdrževanje privilegijev vladajoče kaste tu pri nas (18.000 jih po poročanju današnjega VEČER-a samo v Mariboru že hodi po pakete hrane)!

Ideja socialnega izključevanja in razslojevanja je grozljiv odmev iz preteklosti. Zato pa nam danes usodo krojijo starci, elitneži in Liberalni Zaresovci, mladina, delavstvo in množice obrezpravljenih pa ostajajo brez glasu, vpliva in zastopstva. “Kdor pač ne zmora pa naj CRKNE” in talenti ter žulji ljudi so zgolj sredstvo za bogatenje vladajoče kaste! Ne, jok ‘brate’ odpade! Temu ‘svobodnemu lovu’ (lovopustu) na premoženje in položaje, privilegije in časti smo priča vse od osamosvojitve in evidentno je kam nas je to pripeljalo.

Pripravi se na spremembe.

UTD je v svojem bistvu dejanski evolucijski preskok človeške civilizacije in osvoboditev posameznika iz jarma socialne, celo egzistenčne ogroženosti. Ne trdim, da ne pričakujemo težav, zapletov in da je veliko neodgovorjenih vprašanj, a podobne dileme in strahovi so bili prisotni ob vseh velikih spremembah. UTD je tudi odgovor na postindustrijsko družbo, kjer glavnino delovnih mest več ne najdemo v neki proizvodni industriji in ta sama po sebi več ni sposobna s HIPERPRODUKCIJO uravnavati trgov, tudi trga delovne sile ne. Vstrajanje pri ustaljenih konceptih družbene izmenjave in ekonomsko socialne ureditve, sili veliko večino ljudi v družbenosocialno izključenost in revščino, ki generira socialne napetosti in družbo kot tako oropa ‘prispevka’ teh ‘ljudi. Zato UTD nima nič za opraviti s pobesnelo socialno državo, ki želi zaponiti vsako ‘luknjo’ z vedno novimi in novimi socialnimi transferji in višjimi davki.

UTD korenito spremeni družbene odnose in družbo sili v trajnostno naravnan razvoj in organizirano izrabo svojih resursov, kamor pa na prvo mesto postavlja ČLOVEKA ne pa neka proizvodna sredstva kaj šele kapitalski dobiček!

In v tem je dejansko težava, UTD razlagajo in kritizirajo mnogi taki, ki se ne poglobijo v tematiko, podobno kot je večina partijskih funkcionarjev znala le kakšen instant citat ‘svojih ideologov’ sicer pa se zadovoljila z nekakšnim imaginarnim revolucionarnim nabojem, ki pa je bil praviloma rušiteljski in ne graditeljski. Ta situacija ‘nabijanja’ argumentov za in proti je še danes v naši politiki zelo prisotna, pri tem ni pomembna vsebina, ampak protagonisti. Pluralizma idej in vsebinskih razprav prizadevanja za boljše rešitve, praktično ni! Naša skupnost je ena redkih, ki še uspe vzdrževati nek nivo dialoga in razprave v katerem je mnogokrat edina skupna točka ravno UTD, očiščen vseh ideoloških primesi.

Ker pa je nekaj novega, tudi stare rešitve in celo predstave niso več ustrezne, zato govorimo o evolucijskem preskoku in ravoju zamisli o UTD. Mi našo zamisel vedno dopolnjujemo, črtamo rešitve, ki so se nam še do včeraj zdele sprejemljive in jih nadomeščamo z boljšimi predlogi, ne glede na to od kod prihajajo!

Glede UTD me pa zanima naslednje (vprašanje na družabnem omrežju):

1. Od kod bi se denar črpal?
2. Bo to dejansko državljanov denar?
3. V kakšni obliki/valuti bi bil ta denar?
4. Ali bi ga bilo treba kdaj vrniti?
5. Ali pa sem čisto zgrešil vse skupaj?

AD1 Najprej se z UTD nadomesti večina socialnih transferjev, kot dokazuje ga. Valerija (prispevek zgoraj) v svojih izračunih, bi že samo to omogočalo nekakšen UTD, ki pa za naše razumevanje stvari ni dovolj in je celo popačenje ideje UTD-ja. Za UTD bi se namenile tudi pokojnine iz naslova osnovnega zavarovanja in bi po nekem prehodnem obdobju UTD predstavljal upokojencem tisti del pokojnine, ki je bil vplačevan z namenom pokojninskega zavarovanja, vse kar bi nekdo želel več bi si lahko zagotovil preko zasebnih zavarovalnih shem dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki pa z UTD-jem ne bi imel nič kakor tudi ne z obveznostmi države oz. nekega ‘javnega’ pokojninskega sklada. Govorimo, da nekega posebnega davka za UTD ne bi bilo, to pa zato, ker bi zbiranje sredstev za UTD – račune državljanov postala prioriteta državnega proračuna, čemur bi se podredila vsaka druga finkcija države…. Velika razprava je tudi kam z državnim premoženjem in KAD pa SOD in novi HOLDING – vse v funkcijo krepitve UTD-ja, ki bi bil tako življensko zainteresiran za uspešnost gospodarjenja. Tudi obvezno zdravstveno kot pokojninsko zavarovanje, vse pod UTD, saj na koncu izgube vedno tako ali tako krijemo iz proračuna, pa naj še to že v osnovi napaja UTD! Pa plačevanje vrtcev in financiranje mnogoterih javnih ustanov, vse vtakniti v sistem UTD saj se nato že sedaj plačuje iz enega žaklja, le da bi bilo v sistemu UTD vse bolj transparentno in neposredno! Ja tudi elektrika naprimer, domač energent, ki ustvarja nekakšne dobičke in je vedno poligon političnih preigravanj in okoriščanj. V sistemu UTD, bi slehernik lahko plačeval Električno energijo s svojega UTD računa in bi bil sistem 100% v funkciji državljanov!

AD2 Številni razmišljajo v okviru EU o nekakšnih vzporednih valutah, ki kot take niso dovoljene v sistemu EURA. Naša zamisel UTD ali DOD (državljanski osebni dohodek) kot ga mi imenujemo, bi temeljil na negotovinskih UTD oz. DOD računih in plačilnih DOD karticah za plačevanje z zakonom določenih oz. ‘dopuščenih’ dobrin in storitev, kar pa državi dodatno omogoča pozitivne učinke pri vzpodbujanju samooskrbe in ciljne potrošnje domačih dobrin, kot je to včasih omogočala lastna monetarna in fiskalna politika. Sicer ne gre za tak obseg in takšne učinke, vendar po naših prognozah bi to samo uravnavalo nihanja vrednosti porabe in razpoložljivih UTD sredstev. Vprašanej je celo ali se pri vrednostih na UTD računu sploh še lahko govori o denarju kot menjalni vrednosti oz. materializiranem ‘zakladu’.? Menim da NE!

AD3 Ker sem pri prejšnji točki deloma odgovoril že na to vprašanje pa se sedaj vračam na prejšnjo vprašanje. UTD sredstva so dejansko na osebnem DOD/UTD računu posameznika, ki se vsaki osebi odpre ob rojstvu in dodeli kot se dodeli EMŠO. Z otrokovim računom seveda razpolagajo starši na identičen način kot to poteka danes s to razliko, da bi bila poraba sredstev z UTD računa določena in regulirana. Sredstev na UTD računu, npr. ne bi bilo možno prenašati iz leta v leto in ni namenjen nekakšnemu VARČEVANJU, saj se te vrednosti tudi ne bi obrestovale in bi zapadle podobno kot je sedaj urejeno z letnimi dopusti. Imaš možnost, da ga izrabiš, a če ga ne, pač izgubiš pravico in lahko seveda prosto koristiš nov dopust oz. v te primeru sredstva z UTD računa. Tudi državljani s polnim UTD statusom bi le tega lahko uporabljali v okviru zakonskih določil in namenov, kot primer naj navedem še to, da sredstev ne bi bilo možno posojati, niti rubiti, niti dajati kot nekakšno jamstvo za kredit ali podobno. Tudi ni UTD sredstev za razumeti tako, da bi šel v nekakšno banko in dvignil gotovino. Vse zlorabe bi bile strogo sankcionirane, a bi se sankcije nekako regulirale znotraj sistema UTD in bi preventivno bistveno vplivale na zmanjšanje drobnega kriminala, zlorab in goljufij. Zakaj? Preživetje in neka socialna varnost več ne bi bil razlog in opravičilo za izvrševanje kaznivih dejanj!

AD4 Porabljenih UTD sredstev ni potrebno vračati niti se ne vračajo, to je pravica, ki jo izkoristiš v obsegu kot je v danih pogojih na razpolago (kot primer: ta trenutek 300.000 Slovencev prejema pakete za prehrano od Karitas in RK, če ga greš iskati ga dobiš, če ga ne greš ga pač dobi nekdo drug). Imeli bi pa vsi pravico, da se po 16. letu odločijo in ne vstopijo v sistem UTD-ja zaradi določenih obveznosti, ki jih v tem primeru tudi ne rabijo prevzeti, vendar avtomatsko spet vstopijo v sistem ob t.i. ‘starostni upokojitvi’, ko ponovno prejmejo UTD kot njim namenjeno ‘pokojnino’ oz. prihodek, ne glede na sicer sklenjena pokojninska zavarovanja in prihodke.

AD5 Vsak, ki dvomi ni popolnoma nič zgrešil, pomembno je, da te iskreno zanima kakšna informacija več o tej zamisli!

Enim vse pobrat in enakomerno razdeliti med vse!?

Ali enim vse pobrat in neenakomerno dodeliti po vzvodih oblasti, privilegijev in ekonomske eksploatacije samo izbrancem!?

Res velika dilema?!

Ne vem no, zame NE!

Sicer pa sploh ne gre za to, da bi se vse pobiralo in potem delilo ampak za povsem racionalni odnos upravljanja z RESURSI in razpoložljivimi dobrinami, ki v ničemer ne posega v osebna stanja ljudi, kadar ti s svojim delom in spoosobnostjo dosegajo več in imajo več, nič ne fantaziramo o posebaj progresivnih lestvicah obdavčitve premožnejših a se vseeno vidimo bliže skandinavskemu modelu davčnih obremenitev kot pa Kajmanskih otokov?!

Veš kaj je noro!

Izobraževati vsako leto tisoče mladih za poklice, ki jih nikoli ne bodo opravljali in jih usposabljati za delovna mesta, ki jih več ni in jih tudi ne bo! To je noro! In noro je mlade genaracije in brezposelne prepustiti njihovi usodi ter jih dati na socialca in se odreči njihovim ustvarjalnim potencialom in sposobnostim, da doprinesejo k splošni družbeni blaginji in blagostanju s tem, ko seveda poskrbijo predvsem tudi zase.

Da nekaj v urejanju javnih zadev pri nas smrdi, pa se STRINJAM, malce zaudarja sedaj že v tej javni razpravi o UTD, ko vsak pozna boljše rešitve o katerih pa nič ne izvemo ampak smo soočeni z STVARNOSTJO, ki nas obdaja in, ki je Maribor ter celotno državo pripeljala v stanje v kakršnem je.

Nekje sem prebral med komentarji, da je problem UTD, da ga nekateri razlagalci ne vidijo prvenstveno kot nadomestek za socialne transferje, ja točno in v tem je bistvo. Socialni transferji so skoraj vsi nekakšna stigma in znak, da je nekdo luzer in mu pač ni uspelo v življenju, tako se danes stigmatizira in socialno izklujučuje celo že otroke in cele socialne skupnosti (kaj je sedaj Maribor v slovenskem prostoru). UTD kot TEMELJNI DOHODEK pa ne razlikuje med ljudmi in sleherniku omogoča, da neobremenjeno posega po več in s tem prvenstveno ne mislim po več materialnih dobrinah (četudi tudi to) ampak po več v osebnem razvoju, osebnih ambicijah, vrednotenju samega sebe in svojega dela!

Z UTD-jem politične in ekonomske elite izgubijo oblast nad ljudmi in tega se najbolj bojijo, zato je zmotno prepričanje, da zadeva ni ekonomsko izvedljiva in je ni mogoče financirati že z stanjem obstoječih razpoložljivih sredstev. UTD elitam NI SPREJEMLJIV zaradi izgube KONTROLE in strahovlade nad ljudmi, razdeljevanje preko SOCIALNIH TRANSFERJEV je groba moč OBLASTNIKOV nad ljudstvom, “temu nekaj več vzamemo, onemu nekaj več damo, mi pa o tem odločamo”. Ja, to je realnost ne samo pri nas, tudi drugod po svetu in vso napenjanje mišic, socialnih partnerjev, levice in desnice je ravno preko tega – kdo komu in koliko da ali vzame. Krhko vzdrževanje socialnega miru se posledično sesuva, krmijo pa se edino pogoltni kapitalski trgi, ki (kako bi drugače) neosebno sledijo nekim ekonomskim zakonitostim, ki uničujejo tudi njih same (kar priznavajo tudi veliki liberali) in jih v končni fazi silijo v odpise ali upostošenja celih področij in celo držav, ki potem taka upostošena tudi tako željenih dobičkov več ne ustvarjajo. Da niti ne razpravljam o uničenih karierah, življenjih, skupnostih, priložnostih (oportunentni stroški) in če že hoče kdo sploh slišati tudi uničenih gospodarskih panogah, pa ja ne boste trdili, da pri nas podjetja in cele panoge propadajo samo zato, ker so ekonomsko nesmotrne?!

UTD bi tako odločilno prispeval tudi k nekaterim drugim ciljem (če še je sploh dovoljeno govoriti -nacionalne ekonomije), samooskrbi namreč in dejavnostim, ki se ‘kao’ po tržnih zakonitostih več nikomur pri nas ne splačajo!?

Dajte na vago svojega kritičnega razmisleka o zamisli UTD-ja, plenjenje, ki se dogaja v naši državi sedaj in tukaj! S strani t.i. Leve vlade?! Prepričan sem, da noben sistem UTD, tudi tisti, ki ga zagovarjajo bolj levičarske, socialistične opcije, ne bi mogel biti bolj plenilski in krivičen od tega kar nas je doletelo.

Danes je težko, jutri bo še težje, če ne ukrepamo.